Browsing: thành kiến chẳng không

Công án - Giai thoại
0

Người tự mãn, ngạo mạn luôn có thành kiến trong lòng, dù cho trời mưa nước cam lồ cũng không cách nào rót vào trong tâm người ấy. Món đồ muốn để vào nước pháp chân lý, một là trống rỗng không vật; hai là phải tinh khiết không ô nhiễm…