Tổ Thiền Tông thứ XXI: Bà-tu-bàn-đầu (Thế Thân)

Ngài họ Tỳ-xá-khư, ở nước La-duyệt, cha hiệu Quang Cái, mẹ là Nghiêm Nhất. Nguyên gia đình ông Quang Cái giàu có mà không con. Hai ông bà đồng đi lễ tháp Phật ở phía Bắc thành La Duyệt để cầu con…