Tiểu sử Tổ Ứng Am – Đàm Hoa Thiền Sư (Đời thứ 13 tông Lâm Tế – Thiền Tông Trung Hoa)

Thiền Sư Ứng Am – Đàm Hoa họ Giang, người Huỳnh Mai, Kỳ Châu (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc), Trung Quốc; mới sanh ra đã có vẻ kỳ đặc, năm mười bảy tuổi xuất gia tại chùa Đông Thiền…