Thiện Hữu và Ác Hữu (Chuyện tiền thân Đức Phật)

Thái tử suy tư hồi lâu rồi thở dài: Sự sống sống trên sự chết! Sự vui vui trên sự khổ! Mạnh được yếu thua, khôn hiếp dại. Cuộc sống được xây đắp trên sự tàn hại lẫn nhau!…