Thờ Phật cúng Phật – Giảng sư Thích Nguyên Hiền

Pháp thoại “Thờ Phật – Cúng Phật” do Giảng Sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng tại chùa Hải Ấn (chùa Hang), thành phố Nha Trang, Việt Nam ngày 4/4/2017 (8.3.ÂL Đinh Dậu)
Thời lượng: 1g49’23”

Chiếc tủ thờ Nhật Bản

Rất khác với cách thờ của nhiều nước, hình ảnh đức Phật được tôn trí lúc nào cũng có thể nhìn thấy, tủ thờ Phật của người Nhật luôn được đóng cửa lại, chỉ mở ra khi lễ Phật và một số ngày trọng đại. Với phương pháp của Nhật Bản, giây phút mở cánh cửa, người Phật Tử đã chuẩn bị tâm hướng về đức Thế Tôn…