Tội của ai?

    TỘI CỦA AI? Có một vị cư sĩ đi tản bộ bên bờ sông, thấy một thuyền phu đẩy chiếc thuyền trên bãi xuống nước, chuẩn bị chở khách qua sông. Lúc ấy có một thiền sư đi qua, cư sĩ bèn bước tới hỏi: – Thưa Thiền Sư, vừa rồi thuyền phu đẩy thuyền rời bến khiến cho loài cua, tôm, ốc trên bãi bị đè chết vô số. Vậy là tội của khách hay tội người chèo? Thiền sư không cần…