Browsing: trò 11

Ảo thuật
0

Bạn đưa cho khán giả một lá bài và yêu cầu khán giả bỏ lá bài đó vào trong ly nước. Thật kỳ lạ! Khi khán giả buông tay cầm lá bài ra, lá bài lúc nãy đã tan biến trong ly nước không để lại dấu vết gì!…