Browsing: trưởng

Chuyện Gia Đình Phật Tử
0

Nội dung nghe thật gần gũi, thật thân thương nhưng lại man mác một thoáng buồn. Không hẵn là một lời trách cứ, phê bình mà như thấp thoáng sự lo âu về những thành tựu của tổ chức lam thương đang ít nhiều bị chi phối bởi nhu cầu và khối lượng Phật sự đa đoan đòi hỏi bên cạnh sinh hoạt đời thường tất bật sinh kế của anh chị em Huynh Trưởng…