♫ Lời mẹ ru (nhạc phổ thơ HT. Thích Thái Hòa)

LỜI MẸ RU
Thơ: Tuệ Nguyên – Thích Thái Hòa.
Nhạc: Tâm Vương.
Hòa âm & Trình bày: Nhuận Diệu Nguyên…