BHD Trung Ương GĐPTVN thăm Trại Tưởng Niệm Pháp Nạn và BHD.GĐPT Biên Hòa

Chiều và đêm 22/5/2013 (13.4.ÂL Quý Tỵ, nhân chuyến về tham dự Lễ Tưởng Niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam tại chùa Phật Ân tại Long Thành, Đồng Nai (trú xứ Hòa Thượng Thích Minh Tâm – Thành Viên Hội Đồng Cố Vấn GĐPTVN), Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội) đã thu xếp thời gian trước khi cử hành lễ để thăm Trại Tưởng Niệm Pháp Nạn của các đơn vị GĐPT trực thuộc Ban Hướng Dẫn Biên Hòa…

Đại lễ Phật Đản & Tưởng Niệm 50 năm Pháp Nạn tại Như Thị Thất

Trong thành phần chứng minh và tham dự buổi lễ chúng tôi nhận thấy nhiều vị Tôn Túc Tăng-già Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam; quý Huynh Trưởng thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội), các thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định cùng một số Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT các đơn vị phụ cận Saigon – Gia Định…