Browsing: phật giáo việt nam

Phật Giáo Việt Nam
0

Thời cục hiện đại đã làm cho nhân loại thấy rõ được hạnh phúc chân thật trong đạo Phật nên càng ngày quy ngưỡng càng đông, chính là lúc những nhà có sứ mạng truyền đạo và những Phật Tử chân chính phải cần kíp thống nhất ý chí, lực lượng để hoằng dương chính pháp của Đức Thích Ca Thế Tôn hầu góp phần xây dựng nền hòa bình an lạc…

Phật Giáo Thế Giới
0

Mặc dầu trong quá khứ cũng như hiện tại, đại đa số giới Phật Tử Việt Nam hầu như chỉ biết đến Phật Pháp qua kinh sách chữ Hán, nhưng thật ra có thể nói rằng Phật Pháp được truyền đến nước ta bằng tiếng Phạn trước tiếng Trung Quốc…

Tài liệu sưu khảo
0

Ngôi chùa với chiếc mái ngói cong vút hình con thuyền, trông như những cánh sen vươn lên, hướng về chánh pháp là đặc điểm không thể nhầm lẫn giữa chùa Việt Nam với nhiều ngôi chùa khác trên đất Phật. Khắp nơi trong chùa, từ cổng trước, cổng sau, chánh điện, nhà tăng, đi đâu cũng gặp hình tượng Việt Nam…

Sự kiện Phật Giáo
0

Trong thành phần chứng minh và tham dự buổi lễ chúng tôi nhận thấy nhiều vị Tôn Túc Tăng-già Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Việt Nam; quý Huynh Trưởng thành viên Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN (Quốc Nội), các thành viên Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức – Sài Gòn, Ban Hướng Dẫn GĐPT Gia Định cùng một số Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPT các đơn vị phụ cận Saigon – Gia Định…

Trại văn chương
0

Đã gọi là nhân duyên thì chẳng có gì để trói buộc cả. Cái gì phải đến để cho nó đến; cái gì đi hãy để cho nó đi. Hãy tập bình tâm khi mọi việc thay đổi đến với mình. Lúc ấy ta sẽ chẳng có gì để hy vọng và cũng chẳng có gì để thất vọng cả. Đời vốn là thế, thì Đạo cũng không ra khỏi sự chi phối của vô thường, sanh, trụ, dị, diệt được….

1 2