Sự phát triển của Phật Giáo và các nền văn minh ngôn ngữ

Phật Giáo đã phát triển như thế nào qua không gian và thời gian? Những loại ngôn ngữ nào đã được dùng để chuyển tải giáo pháp? Thông thường người ta vẫn cho rằng Phật Giáo thích ứng và hội nhập với các nền văn hóa địa phương, nhưng trên thực tế thì có đúng như thế không?…