Browsing: ý nghĩa mùa pháp nạn

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Đối với Phật Giáo, pháp nạn không phải chỉ mới xảy ra từ thời Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm với sự kiện triệt hạ cờ Phật Giáo, đàn áp đẫm máu tối rằm tại Đài Phát Thanh Huế và tiếp nối là những cuộc xuống đường của nhiều thành phần xã hội: Thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân, giáo chức, nghiệp đoàn, các tôn giáo bạn…