Notice: Function add_theme_support( 'html5' ) được gọi không chính xác. Bạn cần truyền array của các types. Vui lòng xem Hướng dẫn Debug trong WordPress để biết thêm thông tin. (Thông điệp này đã được thêm vào trong phiên bản 3.6.1.) in /home/thuvieng/public_html/wp-includes/functions.php on line 5833
Tham luận định hướng Hội Thảo Huynh Trưởng Cấp Tín toàn quốc 2010

Tham luận định hướng Hội Thảo Huynh Trưởng Cấp Tín toàn quốc 2010

0

GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
BI – TRÍ – DŨNG

*****

      BHD. TRUNG ƯƠNG
BTC HỘI THẢO HT CẤP TÍN
                  ******

THAM LUẬN ĐỊNH HƯỚNG

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục sinh hoạt tu học được cơ cấu tổ chức theo một lề lối hành chánh 3 cấp (cấp Trung Ương, cấp Tỉnh Thị và cấp cơ sở là đơn vị Gia Đình). Thành phần lãnh đạo được Đại Hội Gia Đình Phật Tử địa phương (cấp Tỉnh Thị) và Trung Ương bầu ra một cách dân chủ công khai, bầu phiếu kín. Điều hành các Ban Hướng Dẫn là các anh chị Trưởng Ban trên tinh thần “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. Chính tinh thần nầy đã bảo vệ sự nhất quán của tổ chức, vô hiệu hóa các thế lực vô minh muốn tách rời tổ chức ra khỏi GHPGVNTN sửa đổi tôn chỉ, mục đích và lý tưởng GĐPTVN. Để tăng cường hệ thống lãnh đạo kiểm tra và giám sát, Nội Quy có tăng cường hai cơ quan đó là:

– ĐD/BHD/TƯ tại Miền.
– ĐD/BHD/Tỉnh Thị tại Quận Huyện.

Do đó từ khi thành lập đến nay (1951-2010) kinh qua 60 năm từ đại hội Huynh Trưởng đầu tiên với nhiều chuyển biến chánh trị, chế độ phức tạp, tổ chức GĐPTVN chưa có những giờ phút an lành tuy rằng vẫn tồn tại qua muôn vàng phong ba và bão chướng.

A. TINH THẦN TÙY DUYÊN BẤT BIẾN VÀ TÙY SỞ TRÚ XỨ:

Với tinh thần tùy duyên bất biến, bất biến mà tùy duyên – chứ không phải tùy tiện – chúng ta đã hóa giải sự kiềm tỏa của ma chướng, duy trì tính nhất quán, tùy sở trú xứ mà hành hoạt, nên tính liên tục không gián đoạn là tiền đề kết nối và phát triển trong cộng đồng dân sinh trên toàn thế giới.

Cụ thể: Sau biến cố lịch sử 20-07-1954 chúng ta nhanh chóng thành lập miền Vĩnh Nghiêm tức duy trì tính hiện hữu của GĐPTVN miền Bắc tại miền Nam. 

Sau biến cố 30-04-1975 chúng ta liên tục thành lập BHD/GĐPTVN cấp Quốc Gia, BHD cấp Châu Lục, Hải Ngoại và trên toàn Thế Giới. Tinh thần tùy duyên và tinh thần Tùy Sở Trú Xứ Thường Gia Hộ đã tạo cho tổ chức GĐPTVN thành một thực thể sinh hoạt tôn giáo có tính nhân bản. Các tổ chức chánh trị không thể phủ nhận được, ngược lại phải xử lý vấn đề bằng hiến pháp và pháp luật.

Huynh Trưởng GĐPTVN phải quán sát, nghiệm biết ba văn bản pháp quy mà chúng ta được duyên may thọ hưởng đó là:

1. Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

2. Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

3. Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Lại cũng không thể nào quên:

– Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Đảng Cộng Sản Việt Nam là một nhà nước chuyên chánh vô sản không chấp nhận sự có mặt của bất cứ một tổ chức chánh trị, tôn giáo, đảng phái nào nếu không là những tổ chức ngoại vi của Đảng và nhà nước.

– Sự không thừa nhận của Đảng và nhà nước đã đẩy GĐPTVN vào thế cô lập, việc duy trì tồn tại đã khó, việc phát triển lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, với tính nhân bản của tổ chức, sự diệu dụng trong sinh hoạt nhân văn giúp tổ chức GĐPTVN tồn tại trong nhu cầu của xã hội và tinh thần vô kỹ, vô công, vô danh, thực hiện sự dấn thân vô cầu mà tồn tại.

B. VỀ NGUỒN – PHỤC HOẠT NHƯ XƯA:

Sự kiện 19/02/1995 bổ sung kiện toàn BHD, công khai sinh hoạt vào chiều chủ nhật với đầy đủ đồng phục, huy/phù/cấp hiệu, cờ xí, ấn loát và cung cấp đầy đủ chương trình, tài liệu tu học cho Đoàn Sinh đến Huynh Trưởng. Liên tục mở trại huấn luyện, đào tạo theo đúng Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam. Chấp nhận hy sinh; Nhà nước không khoan nhượng; Tất cả hàng Huynh Trưởng cấp Tấn trong hàng ngũ lãnh đạo cấp Tỉnh Thị và Trung Ương bị câu lưu xét hỏi trên diện rộng.

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam xin phép Ban Tôn Giáo Chính Phủ được quản lý Gia Đình Phật Tử Việt Nam bằng văn thư 384. Ban Tôn Giáo Chính Phủ chấp thuận bằng chỉ thị 01 ngày 03-05-1995. GHPGVN triển khai chỉ thị 01 bằng thông bạch 455 ra lệnh cho các đơn vị GĐPT phải đăng ký và tổ chức tu chỉnh Nội Quy – Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN. Các chuyên gia phân tích của GĐPT từng bước chỉ cho nhà nước thấy tính cách vi hiến của các văn thư trên làm ảnh hưởng xấu đến chính sách tôn giáo gây phẩn uất trong hàng ngũ thanh thiếu niên và không lường được hậu quả tai hại của nó. Các Kháng thư, Huyết lệ Thư, Huyết tâm thư của BHD cấp Tỉnh Thị và Trung Ương; Huynh Trưởng các cấp đăng ký tự thiêu lên con số hàng trăm người. Văn Phòng Chính Phủ, Quốc Hội, Ban Thanh Tra nhà nước đều có văn kiện phúc đáp kêu gọi bình tỉnh, Nhà nước, Ban Tôn Giáo, MTTQ, GHPGVN đang nghiên cứu giải quyết.

Đến đầu năm 2000 các văn bản trên được thu hồi vì quy phạm pháp luật. Do đó việc chỉ thị đăng ký là vi hiến vi pháp, nhưng nhà nước vẫn làm thinh và GHPGVN vẫn phớt lờ. Sự kiện ấy kéo dài đến nay, và thành phần cơ hội tiếp tay với GHPGVN hình thành Phân Ban phân hóa tổ chức GĐPTVN.

C. HÌNH THÀNH GĐPTVN TRÊN THẾ GIỚI:

Hình thành BHD/GĐPT cấp Quốc Gia. Hỗ trợ về mặt pháp lý cho GHPGVNTN tạo cơ sở hỗ trợ sự phục họat của Giáo Hội nầy từ quê nhà.

Hình thành BHD/GĐPT các Châu Lục, BHD/GĐPT Hải Ngoại chuẩn bị cho sự ra đời của tổ chức GĐPTVN Trên Thế Giới.

Đại hội Nguyên Thiều và sự biến Lương Sơn đã ghi dấu ấn khá rõ nét trong lịch sử Phật Giáo tại Việt Nam mà những Phật Tử thuần thành không khỏi xót xa bởi nét vinh quang đi kèm những cay đắng nhớ đời. Đó là SỰ BIẾN LÊ CÔNG CẦU VÀ ĐẠI HỘI GIA ĐÌNH PHẬT TỬ THẾ GIỚI. (Anh chị em tham cứu thêm ở hai quyết nghị trên).

D. SỰ NHẤT QUÁN CỦA TỔ CHỨC:

Với tâm vô phân biệt, với cái nhìn xuyên thời gian và không gian thì cho đến giờ phút nầy trên toàn quốc ta có trên 1.700 đơn vị trong nước và 200 đơn vị ở nước ngoài. Theo sát sự báo cáo của các Ban Hướng Dẫn hiện nay thì:

– GĐPT truyền thống do anh Nguyên Tín Nguyễn Châu làm Trưởng Ban hiện có bao nhiêu đơn vị?

– GĐPT theo anh Lê Công Cầu là bao nhiêu đơn vị?

– GĐPT theo Phân Ban là bao nhiêu đơn vị?

– Có bao nhiêu đơn vị GĐPT Sinh hoạt không theo BHD nào?

Và tiếp đến các hệ phái trong hai tông Nam Bắc có tách ra sinh hoạt biệt lập khỏi GHPGVN không? Nếu có, tình hình sinh hoạt của tổ chức GĐPTVN có lợi hay càng khó khăn hơn?

Qua khảo sát của Ủy Viên Tổ Kiểm và Nội Vụ cho thấy thực chất chỉ có tổ chức GĐPT truyền thống là đang bị đánh phá cô lập với những lý do: bất hợp pháp, không được nhà nước công nhận, không được bất kỳ Giáo Hội nào công nhận. Những lý luận nầy không quật ngã lý luận của HT lãnh đạo cấp Trung Ương và Tỉnh Thị nhưng có thể làm nao núng, dao động tư tưởng hàng Huynh Trưởng cấp Tín đang lãnh đạo các đơn vị GĐPTVN trên toàn quốc.

Đó là nguyên nhân đưa đến việc kiến lập cuộc Hội Thảo nầy.

E. PHƯƠNG THỨC HÀNH XỬ CỦA BHD. TRUNG ƯƠNG: 

Trước khó khăn bủa trùng, chướng duyên dấy khởi, nội ma ngoại chướng đoanh vây, để hóa giải chướng nạn, thăng tiến tổ chức, BHD. Trung Ương GĐPTVN phát nguyện dấn thân không lùi bước, với phương thức hành xử: 

  1. Quá khứ, hiện tại và tương lai, Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức “giáo dục, sinh hoạt, tu học phi chính trị”.
  2. Chủ trương: Luôn lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Giải trừ chướng nạn và ách nạn trong niềm tin vào đạo lý nhân quả duyên sanh.
  3. Hoàn cảnh, môi trường, sinh thái, không ngoài y báo và chánh báo mà hình thành. Nên dùng trí tuệ để đối thoại, hóa giải chứ không đối đầu, đấu tranh làm thương tổn lẫn nhau. Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPTVN ý thức rất rõ: PHỤC VỤ CHÚNG SANH LÀ CÚNG DƯỜNG CHƯ PHẬT.
  4. Huấn luyện, đào tạo bồi dưỡng cho hàng Huynh Trưởng các cấp sáng tỏ bổn phận, trách nhiệm, quyền hạn và sứ mệnh phải thành toàn là việc làm thường xuyên của BHD các cấp GĐPTVN. Hoàn chỉnh các trại huấn luyện, kiến tạo 3 trại chuyên năng khép kín chương trình giáo dục và chuyển giao sứ mạng cho các thế hệ kế thừa một cách thứ lớp mạnh mẽ. Đây là vấn đề tiên quyết trong việc tăng cường nội lực, chung lưng đâu cật, thống nhất ý chí hành động, cùng nhau vượt chướng duyên.
  5. Việc theo dõi, đánh giá, quản lý và làm suy yếu tổ chức ta là công việc của ngành Công An, Mặt Trận, Ban Tôn Giáo. Họ không làm các công tác ấy mới là một việc lạ. Do đó không luận bàn, không chống đối, cứ lo làm tốt công tác phụng sự của chúng ta với niềm tin: CHÂN LÝ VÀ CHÁNH NGHĨA LUÔN LUÔN THẮNG GIAN TÀ như Nguyễn Trãi đã viết trong BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO.
  6. Theo Hiến Pháp Nhà Nước CHXHCNVN bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Do đó bất cứ ai chỉ đạo các đơn vị GĐPTVN phải đăng ký theo Giáo Hội nầy, hoặc Giáo Hội kia đều vi phạm Hiến Pháp và luật pháp quốc gia.
  7. Gia Đình Phật Tử Việt Nam vâng lời Phật dạy bảo vệ sự đoàn kết nhất quán như bảo vệ con ngươi trong mắt mình. Vì đó là sức mạnh để duy trì và phát triển tổ chức.

F. TINH THẦN NGƯỜI HUYNH TRƯỞNG CẤP TÍN PHẢI QUÁN SOI:

1) Việc tổ chức GĐPT hợp pháp hay không hợp pháp là vấn đề quốc sách của nhà nước và tổ chức GĐPTVN. Chính quyền địa phương và Huynh Trưởng cấp Tín không đủ tư cách luận bàn về quốc sách nầy.

2) Huynh Trưởng cấp Tín thuộc nằm lòng và ra sức thực thi hoàn hảo:

– 10 điều tâm nguyện của người Huynh Trưởng GĐPTVN.

– 10 điều tâm niệm của một Phật Tử được ghi trong luận Bảo Vương Tam Muội.

3) Để bảo vệ sự nhất quán, để duy trì xây dựng và phát triển tổ chức Huynh Trưởng cấp Tín phải:

· Thượng tôn 3 văn bản pháp quy: Hiến Chương GHPGVNTN, Nội Quy GĐPTVN, Quy Chế Huynh Trưởng GĐPTVN.

· Tuyệt đối trung thành và kế thừa sứ mệnh thiêng liêng trước tổ chức, đạo pháp và dân tộc dù phải hy sinh.

· Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng GĐPT Huynh Trưởng cấp Tín vẫn tôn thờ.

NỘI VỤ GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.