Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển: Thế nào là Tạng Luật?

Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển

Tác giả: GS. U KO LAY
Yangon, Miến Điện
Phật Lịch 2546 – Dương Lịch 2003 – Miến Lịch 1365

Nguyên tác: Guide to Tipitaka
Việt dịch: Tỳ-khưu-ni Huyền Châu

— — — oOo — — —

Chương I

THẾ NÀO LÀ TẠNG LUẬT?

Tạng Luật – Giới Luật và những quy tắc tiến hành dành cho Tăng Đoàn

Tạng Luật được hình thành từ những điều luật được đặt ra để chỉnh đốn đạo đức tác phong của chúng đệ tử Đức Phật, những người đã được chấp nhận như Tỳ-khưu, Tỳ-khưu-ni vào Tăng Đoàn. Những luật nầy gồm cả những pháp lệnh có căn cứ của Đức Phật về những phương thức tác phong và thu thúc những hành động về cả thân và khẩu. Chúng đề cập đến việc vi phạm giới luật, và có những trường hợp khác nhau của thu thúc và sự khiển trách tuỳ theo tính chất của tội.

a) BẢY LOẠI TỘI VI PHẠM (tội) – Āpatti

Những điều luật đầu tiên được Đức Phật đặt ra gọi là Mūlapaññatti (quy định cơ bản); những điều được bổ sung sau gọi là Anupaññatti. Cùng với chúng được gọi là những điều học (sikkhāpada). Hành động vi phạm những điều luật nầy, do đó Tỳ-khưu có tội phải chịu hình phạt nào đó gọi là Āpatti, nghĩa là “đụng đến, phạm”.

Những tội có hình phạt được đặt ra có thể được xếp loại dưới bảy phạm trù tuỳ theo tính chất của chúng:

  • Bất Cọng Trụ (Pārājika).
  • Tăng Tàn (Sanghādisesa).
  • Trọng Tội (Thullaccaya).
  • Ưng Xả Đối Trị (Pācittiya).
  • Ưng Phát Lộ (Pātidesanīya).
  • Tác Ác (Dukkaṭa).
  • Ác Ngữ (Dubbhāsita).

Tội trong phạm trù thứ nhất là tội Bất Cọng Trụ, được xếp loại như trọng tội (garukāpatti), không thể chữa được (atekicchā), sau đó buộc người phạm tội phải rơi khỏi Tăng Đoàn.

Tội trong phạm trù thứ hai: Tăng Tàn, cũng được xếp loại trọng tội nhưng có thể chữa được (satekicchā). Người phạm tội bị ở vào thời kỳ chuộc tội, suốt trong thời gian đó người đó phải chấp nhận những pháp khó khăn và sau thời gian đó được phục hồi lại địa vị trong Tăng Đoàn qua một buổi họp Tăng.

Năm phạm trù còn lại gồm những lỗi nhẹ, có thể chữa được và phải chịu tội bằng cách thú nhận với một Tỳ-khưu khác đã vi phạm tội nào đó. Sau khi thực hiện hình phạt đã đề ra, Tỳ-khưu vi phạm được trong sạch hoá lỗi đã vi phạm đó.

b) KHI NÀO VÀ LÀM SAO GIỚI LUẬT ĐƯỢC ĐẶT RA?

Trong suốt hai mươi năm sau khi thành lập Tăng Đoàn không có những lệnh hay điều luật nào liên quan đến tội Bất Cọng Trụ hay Tăng Tàn. Những thành viên của Tăng Đoàn vào thời kỳ đó đều là các bậc Thánh, người ít tiến nhất cũng là bậc Nhập Lưu, là người đã đắc Đạo và Quả đầu tiên, và do đó không cần đề ra những luật liên quan đến những tội quan trọng.

Chính vì Tỳ-khưu Sudinna, quê ở làng Kalanda gần Vesālī, đã phạm tội hành dâm với vợ cũ của ông, đó là lý do điều luật Bất Cọng Trụ đầu tiên được ban hành. Điều luật nầy được đặt ra để ngăn cấm chư Tỳ-khưu đừng phạm tội hành dâm.

Khi nguyên nhân nghiêm trọng như thế đã phát sanh thì việc đặt ra điều luật để nghiêm cấm trở nên cần thiết, Đức Phật triệu tập hội nghị chư Tỳ-khưu. Chỉ sau khi hỏi Tỳ-khưu có liên quan và sau khi miễn cưỡng phạm tội như thế đã được sáng tỏ thì một điều luật quy định nào đó được đặt ra để ngăn những trường hợp tái phạm tương tự xảy ra trong tương lai.

Đức Phật cũng theo bộ luật của chư Phật quá khứ. Sử dụng năng lực siêu nhiên, ngài hồi tưởng những luật nào đã được chư Phật quá khứ đặt ra trong những điều kiện đã cho nào đó. Sau đó ngài phỏng theo những quy định tương tự để khi gặp tình huống phát sanh trong thời ngài.

c) CHẤP THUẬN TĂNG ĐOÀN CÓ TỲ KHƯU NI

Sau khi giác ngộ, an cư bốn mùa mưa (vassa), Đức Phật viếng thăm thành Kapilavatthu (Ca tỳ la vệ), hoàng thành quê ngài, theo lời thỉnh cầu của phụ vương ngài, vua Suddhodana. Vào lúc đó, Mahāpajāpati, di mẫu của Đức Phật thỉnh cầu ngài nhận bà gia nhập vào Tăng Đoàn. Không chỉ một mình bà Mahāpajāpati muốn gia nhập Tăng Đoàn mà còn năm trăm bà hoàng dòng Sakyan mà những hôn phu của họ đã từ bỏ đời sống tại gia cũng mong ước được gia nhập Tăng Đoàn.

Sau khi phụ vương ngài qua đời, Đức Phật trở lại thành Vesālī, từ chối lời thỉnh cầu nhiều lần được gia nhập Tăng Đoàn của bà Mahāpajāpati. Di mẫu của Đức Phật, goá phụ của đức vua Suddhodhana vừa mới băng hà, cắt tóc và mặc y nhuộm vỏ cây, cùng với năm trăm bà hoàng dòng Sakyan, lên đường đi đến thành Vesalī nơi Đức Phật đang ngự trong rừng Đại Lâm, trong sảnh đường Kūtāgāra.

Đại Đức Ānanda thấy họ ngoài cổng đại sảnh Kūtāgāra, chân sưng và lấm đầy bùn, buồn rầu, đầy nước mắt, đang đứng khóc. Vì lòng đại bi mẫn đối với phụ nữ, Đại Đức Ānanda nhân danh họ khẩn thiết nài xin Đức Phật nhận họ vào Tăng Đoàn. Đức Phật vẫn tiếp tục giữ vững lập trường. Nhưng khi Đại Đức Ānanda hỏi Đức Phật liệu phụ nữ không có khả năng đắc Tuệ Đạo và Quả hay sao, Đức Phật trả lời rằng quả thật phụ nữ có khả năng làm vậy và cho phép họ từ bỏ đời sống gia đình như nam giới.

Từ đó Ānanda khẩn thiết bạch rằng bà Mahāpajāpati đã từng săn sóc ngài như người bảo hộ và vú nuôi, cho ngài bú mớm khi thân mẫu ngài từ trần. Và như là phụ nữ có khả năng đắc Đạo và Quả, bà sẽ được phép gia nhập Tăng Đoàn và trở thành Tỳ-khưu-ni.

Cuối cùng Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu khẩn thiết của Đại Đức Ānanda: “Ānanda, nếu di mẫu Mahāpajāpati chấp nhận Bát Kỉnh Pháp (garudhammā), hãy chấp nhận như thế nghĩa là bà được nhận vào Tăng Đoàn”.

Bát Kỉnh Pháp là:

1) Một Tỳ-khưu-ni ngay cả một trăm tuổi đạo (vassa), phải cung kính một Tỳ-khưu dù mới xuất gia chỉ một ngày.

2) Một Tỳ-khưu-ni không nên an cư mùa mưa nơi không có Tỳ-khưu nào.

3) Mỗi mười lăm ngày một Tỳ-khưu-ni phải làm hai việc: Hỏi Tỳ-khưu Tăng ngày Bát Quan Trai Giới (uposatha), và đến gần Tỳ-khưu tăng để nhận lời hướng dẫn và sách tấn.

4) Khi mãn an cư mùa mưa, Tỳ-khưu-ni phải tham gia lễ mãn an cư mùa mưa (pavāranā) do cả hai hội đồng Tỳ-khưu Tăng và Tỳ-khưu-ni thực hiện, trong mỗi hội đồng, Tỳ-khưu-ni phải mời góp ý phê bình về những gì đã thấy, những gì đã nghe hay những gì đã nghi ngờ về Tỳ-khưu-ni đó.

5) Một Tỳ-khưu-ni phạm tội Tăng Tàn phải thi hành hình phạt nửa tháng (pakkha mānatta), trong mỗi hội đồng Tỳ-khưu Tăng và Tỳ-khưu-ni.

6) Một Sa-di-ni chỉ sau thời gian thử thách rèn luyện hai năm như là ứng cử viên được chấp nhận tu lên bậc trên phải tìm đủ cả hai hội đồng.

7) Một Tỳ-khưu-ni không nên chửi rủa một Tỳ-khưu Tăng trong bất cứ trường hợp nào, không nên ngay cả nói quanh co.

8) Một Tỳ-khưu-ni phải tuân thủ các lời dạy của chư Tỳ-khưu, nhưng không được dạy hay khuyên bảo các Tỳ-khưu.

Bà Mahāpajāpati chấp nhận không chút lưỡng lự Bát Kính Pháp nầy do Đức Phật áp đặt và cuối cùng bà được chấp nhận vào Tăng Đoàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.