Hướng dẫn đọc Tam Tạng Kinh Điển: Đề mục – Trích yếu

TVGĐPT – Giáo pháp trong Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo nhiều như cát trong sa mạc, rộng lớn như đại dương bao la; đa dạng và phong phú như một khu rừng mênh mông với đủ các chủng loại động & thực vật từ nguyên sinh cổ đại đến hiện đại. Người học Phật chúng ta – trừ những kẻ đại ngôn ngông cuồng – dù sở học uyên thâm đến đâu, cho dù hết một đời người trần thế cũng không thể nói là đã đọc qua hết kho giáo điển này chứ nói chi đến hiểu hết?

Để giúp ích phần nào cho quý độc giả thân mến muốn thâm nhập vào kho tàng giáo lý uyên áo Phật-đà có một khái niệm sơ lược và tiếp cận, tham cứu Tam Tạng Giáo Điển một cách có hệ thống từ bước đầu đơn giản nhất, kể từ hôm nay, Thư Viện GĐPT bắt đầu đăng tải chuyên đề về thống kê đề mục; trích yếu ngắn gọn; hướng dẫn cách đọc và tham cứu hệ thống Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo theo cuốn sách Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển do Gs. U KO LAY (Miến Điện) biên soạn từ tháng 2 năm 1984, xuất bản tại Ngưỡng Quang, Miến Điện năm 2003 – Phật lịch 2546, do Tỳ-kheo-ni Huyền Châu phiên dịch theo nguyên tác cuốn Guide to Tipitaka.

Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Kinh Điển

Tác giả: GS. U KO LAY
Yangon (Ngưỡng Quang), Miến Điện
Phật lịch 2546 – Dương lịch 2003 – Miến lịch 1365

Nguyên tác: Guide to Tipitaka
Việt dịch: Tỳ-khưu-ni Huyền Châu

—oOo—

Namo Tassa Bhagavato Sammā Sambuddhassa
Cúi Đầu Đảnh Lễ Đấng Từ Tôn Bậc Chánh Biến Tri Đáng Cúng Dường.

Đức Phật là bậc A La Hán và ngài là bậc đáng tôn kính nhất. Tất cả chúng sanh kể cả chư Thiên và Phạm Thiên đều tôn kính đức Phật bởi vì đức Phật là bậc tối thượng. Ngài đã tận diệt tất cả mọi phiền não, ngài là bậc toàn giác nhờ tự chứng ngộ Tứ Diệu Đế, và có sáu ân đức hào quang cao cả, đó là, Issariya (tối thượng), Dhamma (trí tuệ dẫn đến niết bàn), Yasa (danh tiếng và đệ tử), Sirī (vẻ uy nghiêm cao thượng), Kāma (lực thành đạt) và Payatta (tinh cần chánh niệm).

oOo

LỜI NÓI ĐẦU

Tam Tạng Thánh Điển là bộ sưu tập văn chương Pali lớn trong đó tàng chứa toàn bộ giáo pháp của Đức Phật Gotama đã tuyên thuyết trong suốt bốn mươi lăm năm từ lúc ngài Giác Ngộ đến khi nhập Niết Bàn.

Pháp của Đức Phật bao quát một lãnh vực rộng về nhiều chủ đề và được làm thành từ những lời sách tấn, giải thích và pháp lệnh.

Một cách phân loại và hệ thống hóa nào đó đã được sử dụng từ lâu đời giúp ghi nhớ kỹ, bởi vì giáo pháp của Đức Phật chỉ được truyền miệng từ thế hệ nầy sang thế hệ khác. Ba tháng sau khi Đức Phật Niết Bàn, chư vị Đại Đệ Tử Phật tụng lại tất cả giáo pháp của Đức Từ Phụ sau khi sưu tập chúng một cách có hệ thống và xếp loại chúng cẩn thận dưới những tiêu đề khác nhau thành những phần đặc biệt.

Những bài pháp và bài kinh nhằm cho cả tu sĩ lẫn cư sĩ, được Đức Phật giảng vào nhiều cơ hội khác nhau (cùng với một ít bài kinh được các đệ tử xuất sắc của ngài thuyết), được sưu tập và xếp loại thành những phần lớn được biết như Tạng Kinh.

Tạng lớn trong đó gồm những pháp lệnh và những lời sách tấn của Đức Phật về các phẩm hạnh, và thu thúc cả hai hoạt động thân và khẩu của Tỳ-khưu và Tỳ-khưu-ni, hình thành giới luật cho họ, được gọi là Tạng Luật.

Phương diện triết lý của giáo pháp Đức Thế Tôn sâu sắc hơn và trừu tượng hơn những bài pháp của Tạng Kinh, được xếp loại dưới tạng lớn gọi là Tạng Thắng Pháp. Thắng Pháp liên quan đến chân lý tuyệt đối, giải thích những chân lý tuyệt đốikhám phá Tâm và Vật Chất cùng mối liên quan giữa chúng.

Tất cả những lời Phật dạy hình thành chủ đề và bản chất của Pali Canon, được chia thành ba phần gọi là Piṭaka – nghĩa đen là cái giỏ. Từ đó Tipiṭaka có nghĩa là ba cái giỏ hay ba tạng riêng biệt tàng chứa giáo lý của Đức Phật. Ở đây ẩn dụ “cái giỏ” không có ý nghĩa nhiều như chức năng “cất chứa” bất cứ thứ gì được đặt vào trong đó, nhưng nó được sử dụng như một vật có thể chấp nhận được, trong đó những pháp được trao truyền từ người nầy sang người khác như mang đất từ nơi khai thác bằng một đoàn công nhân làm việc theo dây chuyền.

Tam Tạng Thánh Điển được chia một cách có hệ thống và truyền từ đời nầy sang đời khác cùng với chú giải hình thành bộ sưu tập lớn về những tác phẩm văn học mà chư tu sĩ Phật Giáo phải học, nghiên cứu và ghi nhớ trong việc hoàn thành bổn phận học tập nghiên cứu.

oOo

CẢM TẠ

Thật là một đặc ân lớn cho tôi đã được tin cậy giao nhiệm vụ biên soạn cuốn sách nầy. Hướng Dẫn Đọc Tam Tạng Thánh Điển theo như nó được biết, không phải một việc đơn giản, như trong đề cương, với toàn bộ Tam Tạng Thánh Điển. Thành thật hy vọng rằng bộ sưu tập nầy sẽ được nhận thấy hữu ích và sẵn sàng cho hầu hết độc giả muốn được cung cấp một cái nhìn toàn cảnh bao la và huy hoàng của Tam Tạng với đôi mắt chim đại diện cho tất cả lời Phật (và của vài vị đệ tử ngài) dạy và tất cả đều được tàng trữ trong Tam Tạng Thánh Điển.

Trong lúc biên soạn tác phẩm nầy, văn bản Pali được Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế lần thứ VI công nhận cùng với những bản dịch Miến Ngữ đã được kế thừa trung thành nhất.

Chân thành cảm tạ đến Dagon U San Ngwe và ông U Myo Myint đã cho lời chú thích ở vài chương. Những tin tức và những sự kiện phụ thêm từ nhiều nguồn khác nhau. Một bộ hoàn chỉnh “Hỏi và Đáp” được báo cáo ở Hội Nghị Phật Giáo Quốc Tế lần thứ VI chứng minh là một nguồn khai thác tin tức trong nội dung của Tam Tạng Thánh Điển.

01. Tạng Luật – Hỏi và Đáp, Tập I.
02. Tạng Luật – Hỏi và Đáp, Tập II.
03. Tạng Kinh – “Trường Bộ Kinh” Hỏi và Đáp.
04. Tạng Kinh – “Trung Bộ Kinh” Hỏi và Đáp, Tập I.
05. Tạng Kinh – “Trung Bộ Kinh” Hỏi và Đáp, Tập II.
06. Tạng Kinh – “Tương Ưng Bộ Kinh” Hỏi và Đáp, Tập I.
07. Tạng Kinh – “Tương Ưng Bộ Kinh” Hỏi và Đáp, Tập II.
08. Tạng Kinh – “Tăng Chi Bộ Kinh” Hỏi và Đáp, Tập I.
09. Tạng Kinh – “Tăng Chi Bộ Kinh” Hỏi và Đáp, Tập II.
10. Tạng Thắng Pháp – “Tập Bộ Kinh” Hỏi và Đáp.

Số đoạn được ghi trong tác phẩm nầy là từ những văn bản được ấn hành đã được Hội Nghị Phật Giáo lần thứ VI công nhận.

Cuối cùng tôi xin chân thành tri ân những thành viên trong Hội Đồng Biên Tập, Hội Tam Tạng Miến Điện, những người đã mất nhiều thời gian đọc lại hết bản thảo với sự cân nhắc tỉ mỉ và những người làm việc không mệt mỏi và cố vấn uyên bác cho bộ sưu tập nầy mang lại nhiều lợi ích.

Tháng Hai,1984
U Ko Lay

MỤC LỤC

Lời Nói Đầu

Chương I: THẾ NÀO LÀ TẠNG LUẬT?

a. Bảy loại vi phạm tội.
b. Khi nào và lý do tại sao đức Phật đặt ra giới luật?
c. Chấp thuận Giáo Đoàn có Tỳ-khưu-ni.

Chương II: TẠNG LUẬT

1. Bất Cộng Trụ:

a. Các tội Bất Cộng Trụ & những hình phạt.
b. Mười ba tội Tăng Tàn.
c. Hai tội Bất Định.
d. Ba mươi tội Ưng Xả Đối Trị & những hình phạt.

2. Ưng Đối Trị:

a. Chín mươi hai tội Ưng Đối Trị & hình phạt.
b. Bốn tội Ưng Phát Lồ.
c. Bảy mươi lăm điều Ưng Học Pháp về cách cư xử lịch sự.
d. Bảy cách dàn xếp tranh tụng.

3. Đại Phẩm.

4. Tiểu Phẩm.

5. Luật Tạng Tập Yếu.

Chương III: THẾ NÀO LÀ TẠNG KINH?

Chương IV: TRƯỜNG BỘ KINH

a. Phẩm Giới:

01. Kinh Phạm Võng.
02. Kinh Sa Môn Quả.
03. Kinh Ambattha.
04. Kinh Soṇadanḍa.
05. Kinh Kūtadanta.
06. Kinh Mahāli.
07. Kinh Jāliya.
08. Kinh Đại Sư Hống.
09. Kinh Poṭṭhapāda.
10. Kinh Subha.
11. Kinh Kiên Cố.
12. Kinh Lohita.
13. Kinh Tam Minh.

b. Đại Phẩm:

01. Kinh Đại Bổn.
02. Kinh Đại Duyên.
03. Kinh Đại Niết Bàn.
04. Kinh Đại Thiện Kiến Vương.
05. Kinh Janavasabha.
06. Kinh Đại Điền Tôn.
07. Kinh Đại Hội.
08. Kinh Thiên Vương Sở Vấn.
09. Kinh Đại Niệm Xứ.
10. Kinh Pāyāsi.

c. Phẩm Pāthika:

01. Kinh Pāthika.
02. Kinh Udumbarika.
03. Kinh Chuyển Thánh Vương.
04. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn.
05. Kinh Tự Hoan Hỷ.
06. Kinh Thanh Tịnh.
07. Kinh Tướng.
08. Kinh Giáo Thọ Singāla.
09. Kinh Āṭānāṭiya.
10. Kinh Phúng Tụng.
11. Kinh Thập Thượng.

Chương V: TRUNG BỘ KINH

a) 50 bài Kinh Bản, Tập số 1 (Mūlapaṇṇāsa Pāḷi):

I. Phẩm Pháp Môn Căn Bản

01. Kinh Pháp Môn Căn Bản.
02. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc.
03. Kinh Thừa Tự Pháp.
04. Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm
05. Kinh Không Uế Nhiễm.
06. Kinh Ước Nguyện.
07. Kinh Ví Dụ Tấm Vải.
08. Kinh Đoạn Giảm.
09. Kinh Chánh Tri Kiến.
10. Kinh Niệm Xứ.

II. Phẩm Sư Tử Hống

01. Tiểu Kinh Sư Tử Hống.
02. Đại Kinh Sư Tử Hống.
03. Đại Kinh Khổ Uẩn.
04. Tiểu Kinh Khổ Uẩn.
05. Tiểu Kinh Tư Lượng.
06. Kinh Tâm Hoang Vu.
07. Kinh Khu Rừng.
08. Kinh Mật Hoàn.
09. Kinh Song Tầm.
10. Kinh An Trú Tầm.

III. Phẩm Ví Dụ

01. Kinh Ví Dụ Cái Cưa.
02. Kinh Ví Dụ Con Rắn.
03. Kinh Gò Mối.
04. Kinh Trạm Xe.
05. Kinh Bẩy Mồi.
06. Kinh Thánh Cầu.
07. Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi.
08. Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi.
09. Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây.
10. Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây.

IV. Phẩm Đại Song Đối

01. Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò.
02. Đại Kinh Khu Rừng Sừng Bò.
03. Đại Kinh Người Chăn Bò.
04. Tiểu Kinh Người Chăn Bò.
05. Tiểu Kinh Saccaka.
06. Đại Kinh Saccaka.
07. Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái.
08. Đại Kinh Đoạn Tận Ái.
09. Đại Kinh Xóm Ngựa.
10. Tiểu Kinh Xóm Ngựa.

V. Phẩm Tiểu Song Đối

01. Kinh Saleyyaka.
02. Kinh Verañjaka.
03. Đại Kinh Phương Quảng.
04. Tiểu Kinh Phương Quảng.
05. Tiểu Kinh Pháp Hành.
06. Đại Kinh Pháp Hành.
07. Kinh Tư Sát.
08. Kinh Kosambiya.
09. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh.
10. Kinh Hàng Ma.

b) 50 bài Kinh, Tập số 2 (Majhima Paṇṇāsa Pāḷi):

I. Phẩm Gia Chủ

01. Kinh Kandaraka.
02. Kinh Bát Thánh.
03. Kinh Hữu Học.
04. Kinh Potaliya.
05. Kinh Jīvaka.
06. Kinh Upāli.
07. Kinh Hạnh Con Chó.
08. Kinh Vương Tử Vô Uý.
09. Kinh Nhiều Cảm Thọ.
10. Kinh Không Gì Chuyển Hướng.

II. Phẩm Tỳ Khưu

01. Kinh Giáo Giới La Hầu La ở Ambalatthika.
02. Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La.
03. Tiểu Kinh Malukya.
04. Đại Kinh Malukya.
05. Kinh Bhaddali.
06. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy.
07. Kinh Catuma.
08. Kinh Nalakapana.
09. Kinh Gulissani.
10. Kinh Kitagira.

III. Phẩm Du Sĩ

01. Kinh Vaccha Về Tam Minh.
02. Kinh Vaccha Về Lửa.
03. Đại Kinh Vacchagotta.
04. Kinh Trưởng Lão.
05. Kinh Magaṇḍiya.
06. Kinh Sandaka.
07. Kinh Sakuludāyi.
08. Kinh Samaṇamuṇḍika.
09. Tiểu Kinh Sakuladāyi.
10. Kinh Vekhanassa.

IV. Phẩm Vương

01. Kinh Gaṭikāra.
02. Kinh Raṭṭhapāla.
03. Kinh Maghadeva.
04. Kinh Madhura.
05. Kinh Vương Tử Bồ Đề.
06. Kinh Angulimāla.
07. Kinh Ái Sanh.
08. Kinh Bāhitika.
09. Pháp Trang Nghiêm.
10. Kinh Kaṇṇakatthala.

V. Phẩm Phạm Thiên

01. Kinh Brahmāyu.
02. Kinh Sela.
03. Kinh Assalayana.
04. Kinh Ghotamukha.
05. Kinh Cankī.
06. Kinh Esukarī.
07. Kinh Dhanañjāni.
08. Kinh Vasetha.
09. Kinh Subha.
10. Kinh Sangārava.

c) Hơn 50 bài Kinh, Tập số 3:

I. Phẩm Devadaha

01. Kinh Devadaha.
02. Kinh Năm Và Ba.
03. Kinh Nghĩ Như Thế Nào.
04. Kinh Sama.
05. Kinh Thiện Tinh.
06. Kinh Bất Động Ích.
07. Kinh Gaṇaka Moggallāna.
08. Kinh Gopaka Moggallana.
09. Đại Kinh Mãn Nguyệt.
10. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt.

II. Phẩm Anupada

01. Kinh Bất Đoạn.
02. Kinh Sáu Thanh Tịnh.
03. Kinh Chân Nhân.
04. Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì.
05. Kinh Đa Giới.
06. Kinh Isigili.
07. Đại Kinh Bốn Mươi.
08. Kinh Quán Niệm Hơi Thở.
09. Kinh Thân Hành Niệm.
10. Kinh Hành Sanh.

III. Phẩm Tánh Không

01. Tiểu Kinh Tánh Không.
02. Đại Kinh Tánh Không.
03. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Vi Pháp.
04. Kinh Bākula.
05. Kinh Điều Ngự Địa.
06. Kinh Bhūmiya.
07. Kinh Anuruddha.
08. Kinh Tùy Phiền Não.
09. Kinh Hiền Ngu.
10. Kinh Thiên Sứ.

IV. Phẩm Phân Biệt

01. Nhất Dạ Hiền Giả.
02. Ānanda – Nhất Dạ Hiền Giả.
03. Mahā Kaccāna – Nhất Dạ Hiền Giả.
04. Lomasakangiya – Nhất Dạ Hiền Giả
05. Tiểu Kinh Nghiệp Biệt.
06. Đại Kinh Nghiệp Biệt.
07. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ.
08. Kinh Tổng Thuyết & Biệt Thuyết.
09. Kinh Vô Tránh Phân Biệt.
10 Kinh Giới.
11. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật.
12. Kinh Phân Biệt Cúng Dường.

V. Phẩm Sáu Xứ

01. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc.
02. Kinh Giáo Giới Channa.
03. Kinh Giáo Giới Puṇṇa.
04. Kinh Giáo Giới Nandaka.
05. Tiểu Kinh Giáo Giới Rāhula.
06. Kinh Sáu Sáu.
07. Đại Kinh Sáu Xứ.
08. Kinh Nói Cho Dân Chúng Nghe.
09. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh.
10. Kinh Căn Tu Tập.

Chương VI: TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

a) Thiên Có Kệ.
b) Thiên Nhân Duyên.
c) Thiên Uẩn.
d) Thiên Sáu Xứ.
e) Đại Phẩm.

Chương VII: TĂNG CHI BỘ KINH

01. Chương Một Pháp.
02. Chương Hai Pháp.
03. Chương Ba Pháp.
04. Chương Bốn Pháp.
05. Chương Năm Pháp.
06. Chương Sáu Pháp.
07. Chương Bảy Pháp.
08. Chương Tám Pháp.
09. Chương Chín Pháp.
10. Chương Mười Pháp.
11. Chương Mười Một Pháp.

Chương VIII: TIỂU BỘ KINH (TẬP HỢP BỘ KINH)

01. Tập Hợp Tụng Pháp.
02. Pháp Cú.
03. Phật Tự Thuyết.
04. Phật Thuyết Như Vậy.
05. Kinh Tập.
06. Thiên Cung Sự.
07. Ngạ Qủy.
08. Trưởng Lão Tăng Kệ.
09. Trưởng Lão Ni Kệ.
10. Sự Tích Tiền Thân Của Đức Phật.
11. Niddesa.
12. Phân Tích Đạo.
13. Apadāna Pāḷi.
14. Phật Sử.
15. Hạnh Tạng.
16. Netti.
17. Pekkasadesa.
18. Mi Tiên Vấn Đáp.

Chương IX: VỀ TẠNG THẮNG PHÁP

a) Thắng Pháp – Giáo lý cao siêu của đức Phật.
b) Bảy cuốn Thắng Pháp.

Chương X: TẠNG THẮNG PHÁP

01. Bộ Pháp Tụ.
02. Phân Tích Bộ.
03. Dhātukāthā Pāḷi.
04. Nhân Chế Định.
05. Kathāvatthu Pāḷi.
06. Song Đối.
07. Paṭṭhāna Pāḷi.

CHÚ THÍCH: Tuy soạn giả và dịch giả sắp đặt thứ tự theo mục lục trên đây, để tiện cho những độc giả nóng lòng muốn tìm hiểu khái niệm Tam Tạng Kinh Điển Phật Giáo, Thư Viện GĐPT sẽ đăng tải 3 chương: Thế Nào Là Tạng Kinh (chương III); Thế Nào Là Tạng Luật (chương I); và Thế Nào là Tạng Thắng Pháp (chương IX) trước tiên, sau đó sẽ tuần tự đăng tải theo thứ tự mục lục.

Cũng xin được lưu ý thêm, trong bản Việt dịch của Tỳ-khưu-ni Huyền Châu đang lưu hành hiện nay hầu hết đều thiếu Chương IX: Về Tạng Thắng Pháp (mà chúng tôi không rõ nguyên do); may mắn thay, Thư Viện GĐPT đã tìm được một bản đầy đủ, được Bình Anson dịch bổ sung chương này vào và ghi đề tựa chương IX là: Thế Nào Là Tạng Thắng Pháp? (có lẽ để tương đồng tên chương với 2 chương I và III).

– oOo –

=> Mời bắt đầu đọc:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.