Tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Thanh Huyền

0

TIỂU SỬ

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH THANH HUYỀN
[1945-2022]

Nguyên Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN.
Nguyên Chánh Thư Ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.
Nguyên Trưởng Ban Thường Trực Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN.

 1. THÂN THẾ:

Hòa Thượng thế danh Lê Quang Thiện, sinh năm Ất Dậu (1945) tại làng Trà Trì, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Ngài là con út trong gia đình có 7 anh chị em gồm 4 trai, 3 gái; được song thân là Cụ ông Lê Quang Thiếp, pháp danh Tâm Thừa, tự Thiện Lợi và Cụ bà Nguyễn Thị Thiện, pháp danh Chơn Quả, thọ tại gia Bồ-tát giới nuôi dạy trong nề nếp gia phong kính tin Tam Bảo.  

 1. XUẤT GIA HỌC ĐẠO:

Ấu thời, Ngài được thân phụ tạo cơ duyên quy y đầu Phật với Hòa Thượng Trừng Hóa – Hưng Dụng tại chùa Phật Học Quảng Trị, được ban pháp danh là Tâm Hiền.

Ngài được giáo dưỡng trong gia đình huyết thống có nhiều vị xuất gia học Phật nên chí nguyện xuất trần được phát sinh trong lòng Ngài từ rất sớm. Năm lên 8 tuổi, Ngài được người anh trong thân tộc là Hòa Thượng Thích Chánh Kế đưa vào chùa Hải Đức, Huế tập sự xuất gia tu học với Hòa Thượng Thích Phước Huệ.

Năm lên 10 tuổi, Ngài được Hòa Thượng Thích Chánh Kế đưa vào chùa Linh Quang, Đà Lạt tu học, được Hòa Thượng Thích Minh Cảnh thế độ. Những tháng ngày sơ tâm xuất gia hành điệu, Ngài được Hòa Thượng Thích Minh Cảnh dạy dỗ, hướng dẫn tu học thuần thục hai thời công phu, bốn quyển Luật tiểu, cùng với những phép tắc uy nghi của người xuất gia; được Ân Sư thế độ truyền Sa-di giới, ban pháp tự Thanh Huyền. Trong giai đoạn này Ngài được theo học các chương trình văn hóa phổ thông.

Năm 1965, được Hòa Thượng Thích Minh Cảnh gửi về Huế tu học tại Phật Học Viện Báo Quốc. Năm 1968, hội đủ nhân duyên, Ngài thọ Tỳ-kheo Bồ-tát giới tại Giới Đàn Phật Học Viện Hải Đức, Nha Trang do Đức Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN, Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết làm Hòa Thượng Đàn Đầu, Hòa Thượng Thích Trí Thủ làm Đàn Chủ.

Vốn có túc duyên với Phật Pháp, Phật chủng được hàm dưỡng từ ấu thời nơi làng quê và gia đình có truyền thống Phật Giáo Đại Thừa nên Ngài tu học rất tinh chuyên:

 • Hòa Thượng đã thọ học với Hòa Thượng Thích Đôn Hậu về Kinh, Luật, Luận như học Luật tại chùa Linh Mụ; Đồng Mông Chỉ Quán tại chùa Linh Quang; Kinh A-di-đà sớ sao, Kinh Duy-ma-cật, Kinh Pháp Hoa tại chùa Báo Quốc, Huế.
 • Học Lăng Nghiêm Trực Chỉ với Hòa Thượng Thích Mật Hiển tại chùa Trúc Lâm, Huế.
 • Học Thành Duy Thức Luận với Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, Tổ đình Từ Đàm, Huế.
 • Hòa Thượng hành trì pháp môn Tịnh Độ, cộng với hạnh nguyện độ sanh nên đối với mọi công việc Phật sự, Chư Tôn Đức giao trách nhiệm nào thì Hòa Thượng làm việc rất cần mẫn và hoàn tất một cách tốt đẹp.

25 năm tại Huế, sau Phật Học Viện Báo Quốc, Hòa Thượng đã tu học và quản trị chùa Thiên Minh, tu học tại chùa Từ Đàm.

Đến năm 1993, Hòa Thượng vào tu học và hành đạo tại Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn.  

 1. THỜI KỲ HÀNH ĐẠO:

Phụng hành ý chỉ Tăng sai, Hòa Thượng từng đảm nhiệm các Phật sự:

 • Giảng dạy và làm Giám học tại Trường Bồ Đề Tây Lộc, Huế.
 • Cố Vấn Giáo Hạnh Gia Đình Phật Tử Thừa Thiên.
 • Đặc Ủy Thanh Niên của Ban Đại Diện GHPGVNTN Tỉnh Thừa Thiên.
 • Phụ trách Văn Phòng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN.
 • Tổng vụ trưởng Tổng Vụ Thanh Niên – Viện Hóa Đạo GHPGVNTN, được suy cử tại Đại Hội Nguyên Thiều năm 2003.
 • Đệ tam Phó thượng thủ Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN từ năm 2006 đến năm 2012.
 • Trưởng ban Ban Thường Trực Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN (nay là Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN) từ năm 2012 – 2016.
 • Chánh thư ký Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ từ năm 2016 – 2019.
 • Từ năm 2019 đến ngày viên tịch, Hòa Thượng là Thành viên Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ.

Đối với việc nhiếp hóa đồ chúng, Ngài chỉ có một vị đệ tử xuất gia là Thượng Tọa Thích Tịnh Quang, hiện tu học và làm Phật sự tại chùa Khuông Việt, Paris, Pháp quốc.

Trong cuộc đời hành đạo của Hòa Thượng, Ngài từng được cung thỉnh vào hàng Giáo Thọ A-xà-lê, Tôn Chứng Tăng-già tại các Giới Đàn truyền thọ Sa-di, Tỳ-kheo, Bồ-tát giới cho Chư Tăng và các Giới Đàn truyền thọ Thập Thiện giới, Tại Gia Bồ-tát giới cho Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN các cấp và Phật Tử tại gia phát tâm cầu thọ giới pháp do Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ, Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN kiến đàn, GĐPTVN các cấp trên thế giới tổ chức tại chùa Bửu Lâm, chùa Phật Ân, tu viện Quảng Hương Già Lam, chùa Pháp Vân, và tại Thái Lan.

Pháp Nạn của Phật Giáo Việt Nam năm 1963 và 1966, 1967, Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức và Tín đồ dấn thân cho công cuộc vận động bình đẳng tôn giáo. Trong hình ảnh vị Tăng sĩ tại Đà Lạt, hay cải trang thành người bán bánh mì ở Huế, có lúc vào nhà giam, Hòa Thượng vẫn nêu cao tinh thần vô úy góp phần bảo vệ Phật Giáo.  

Dù hoàn cảnh nhiều khó khăn sau năm 1975, nhưng với sứ mạng Trưởng tử Như Lai và trách nhiệm người Thầy hướng dẫn các tổ chức thanh niên Phật Tử, đặc biệt là Gia Đình Phật Tử, Hòa Thượng đã cùng Cố Hòa Thượng Thích Như Đạt, Hòa Thượng Thích Thái Hòa vượt mọi khó khăn, khéo léo vận dụng phương tiện để chăm sóc đời sống tu học của Phật Tử tại các Khuôn Hội vùng sâu, vùng xa nơi thôn quê, gìn giữ tín tâm, sức sống Tình Lam của các đơn vị GĐPT tại Thừa Thiên.

Với tâm nguyện hướng về quê hương, Hòa Thượng đã cùng Chư Tôn Đức đồng hương Trà Trì vận động trùng tu chùa Liên Trì làm nơi tu học cho Phật Tử tại ngôi làng yêu thương, nơi xuất sanh nhiều vị Tôn đức góp phần gìn giữ mạng mạch Phật Pháp, và Ngài còn góp phần trùng tu chùa Sắc Tứ Tịnh Quang, Quảng Trị. Hòa Thượng đã khai sơn chùa Liễu Quán tại huyện Củ Chi, Sài Gòn.

Nhân duyên của GĐPT được nương tựa Hòa Thượng, và Ngài đã cùng Chư Tôn Đức đồng phạm hạnh yêu thương, giáo dưỡng, tạo thắng duyên cho GĐPTVN gìn giữ được truyền thống tu học, sinh hoạt của mình trước nhiều chướng duyên. Tại Đại Hội Huynh Trưởng cấp Dũng, cấp Tấn toàn quốc thu hẹp năm 1995 tổ chức nơi Trại Trường GĐPTVN (Đà Lạt), Hòa Thượng đã quang lâm chứng minh, tác thành cho Phật sự công cử Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN tiếp nối tiền nhân gìn giữ tinh thần Sen Trắng sau những tháng ngày gian khó.

Tiếp nối những tháng ngày chăm sóc đàn con Lam Thừa Thiên, Hòa Thượng vào Sài Gòn tiếp tục bản nguyện tài bồi cho bao thế hệ áo Lam GĐPTVN trưởng thành trong chánh pháp từ sự quan tâm, chứng minh, ban pháp từ trong các Phật sự trại huấn luyện, tu học, đại hội, hội thảo,… của GĐPTVN các cấp trên thế giới trong gần 30 năm qua.

Bằng sự cẩn thận, chu đáo, và khả năng tin học được tiếp cận sớm, Hòa Thượng đã âm thầm góp phần chế bản, hiệu đính bộ Phật Quang Từ Điển, công trình của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.

Với sự am hiểu nghi lễ tường tận, đạo phong trang nghiêm, tâm từ rộng lớn, Hòa Thượng là vị Gia trì sư, Sám chủ các Trai đàn, các đạo tràng kỳ nguyện, tưởng niệm với thiền âm sâu lắng, Hòa Thượng đã khai mở, hướng dẫn tu học và nuôi lớn đạo tâm của tín đồ qua những nhân duyên cử hành pháp sự khoa nghi.  

 1. NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG:

Thân tứ đại của Hòa Thượng theo thời gian suy giảm, huyễn thân thọ bệnh nhiều năm, nhưng Hòa Thượng vẫn an nhiên với đời sống giản dị, duy trì công tác Phật sự không ngừng nghỉ, nhiếp niệm công phu, tùng chúng hành trì.

Phật sự cuối cùng Hòa Thượng thực hiện đó là vận động tài chánh ủy lạo cho Lam Viên và người dân nghèo tại châu Phi nhân mùa Phật Đản PL.2566.

Những ngày cuối mùa An Cư PL.2566, sau cơn tai biến trong thời khóa hành trì buổi sáng, với 10 ngày điều trị tại bệnh viện và tịnh trú tại Quảng Hương Già Lam trong sự chăm sóc của đại chúng Tu viện và các y bác sĩ. Với sự thanh tịnh hộ niệm, trì tụng kinh A-di-đà của Hòa Thượng trú trì và Chư Tăng Quảng Hương Già Lam, đến đoạn “Chư Phật các phương hộ niệm” thì Hòa Thượng đã thu thần thị tịch vào lúc 05g00 ngày 19 tháng 7 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 16/8/2022), trụ thế 78 năm, hạ lạp 54 năm.

Hòa Thượng tùy duyên xả báo thân về với Phật, nơi quốc độ này, Chư Tôn Đức đồng phạm hạnh từ nay vắng bóng một pháp lữ nhiệt thành, hàng tín đồ Phật Tử, Huynh Trưởng, Đoàn Sinh GĐPTVN các cấp trên thế giới mất đi một bậc Thầy tôn quý.

Nam Mô Tự Lâm Tế Chánh Tông Tứ Thập Tam Thế Việt Nam Phật Giáo Tăng Già Bản Thệ Hội Đồng Thành Viên Liễu Quán Tự Khai Sơn Húy Thượng Tâm Hạ Hiền Tự Thanh Huyền Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Linh.

oOo

NGUỒN GỐC TÀI LIỆU:
Hội Đồng Tăng Già Bản Thệ – Hội Đồng Giáo Giới GĐPTVN phụng soạn (tham khảo “Tiểu Sử Hòa Thượng Thích Thanh Huyền” của Môn đồ Pháp quyến).

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.