Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A-DẬT-ĐA

0

 

 

TVGĐPTNgày 8.12.ÂL – Lễ Phật Thành Đạo – cũng nhằm ngày húy nhật của Tổ Vĩnh Nghiêm (Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Hanh), vị cao tăng mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất lấy đạo hiệu Ngài đặt tên cho 1 trong 8 Miền của Phật Giáo trong bản Hiến Chương Giáo Hội. Miền Vĩnh Nghiêm trước đây chính là miền “đặc biệt” của Phật Tử miền Bắc di cư tại Miền Nam Việt Nam (từ vĩ tuyến 17 trở vào), trong Hiến Chương gọi là “Phật Tử Miền Bắc” (Chương thứ IV, Điều thứ 16 về Hệ Thống Tổ Chức).

Chiếu theo Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Gia Đình Phật Tử Việt Nam (tại quốc nội) cũng chia làm 8 Miền, và Miền Vĩnh Nghiêm theo Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam (phân định là “Phật Tử Vĩnh Nghiêm”) ấn định trong Chương thứ hai, Điều 6 về Tổ Chức: “Các GÐPT Vĩnh Nghiêm có một Ban Hướng Dẫn  duy nhất tương đương cấp tỉnh. Trưởng Ban Hướng Dẫn GÐPT Vĩnh Nghiêm đương nhiên là Đại Diện Ban Hướng Dẫn Trung Ương tại Miền Vĩnh Nghiêm”.

Trước thềm lễ húy nhật Tổ Vĩnh Nghiêm năm nay, Thư Viện GĐPT xin đăng tải lại một bài viết của anh Phúc Trung – Tống Ái Tông, một Huynh Trưởng lão niên của GĐPT Miền Vĩnh Nghiêm viết hồi năm 1995 về “Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A-Dật-Đa” của Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm, một mô hình “Trại Trường Gia Đình Phật Tử” có từ rất sớm trong lịch sử Gia Đình Phật Tử Việt Nam; từ giai kỳ Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử các Phần (Bắc/Trung/Nam Phần) sáp nhập, hình thành một Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam toàn quốc theo tinh thần Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

—=oOo=—

TRƯỜNG ĐÀO TẠO HUYNH TRƯỞNG A-DẬT-ĐA

Nói đến Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm mà không nói tới Trường Đào Tạo Huynh Trưởng A Dật Đa là một thiếu sót, bởi vì Trường biểu trưng cho sắc thái đặc biệt của sinh hoạt Gia Đình Phật Tử Miền Vĩnh Nghiêm hay nói khác hơn là của Gia Đình Phật Tử thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam.

Sau khi Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam đã mở khóa huấn luyện Huynh Trưởng Tuệ Tạng vào dịp Hè năm 1960, anh Tâm Trí – Nguyễn Quang Vui, Ủy Viên Nghiên Huấn, làm Trại Trưởng; anh đã rút tỉa kinh nghiệm, cần phải có một tổ chức chuyên môn để đào tạo “nghề Trưởng”, chẳng những tổ chức được hoàn chỉnh mà còn có tính liên tục lâu dài, nhờ thế mới cung cấp Huynh Trưởng cho các Gia Đình Phật Tử hiện có và để bành trướng phong trào với những Gia Đình tân lập.

Trường được thành lập do quyết định số 24/TBHD ngày 18-10-1961 của Trưởng Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam ký; và quyết định tiếp theo số 40/TBHD ngày 6-11-1961 bổ nhiệm các chức vụ trong Ban Quản Trị Trường A Dật Đa, Trưởng Tâm Trí – Nguyễn Quang Vui, Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn, được giao nhiệm vụ Đoàn Trưởng. Anh là người sáng lập và là Đoàn Trưởng đầu tiên của Trường nầy.

Huynh Trưởng – Nhạc Sỹ Tâm Trí NGUYỄN QUANG VUI

Theo Nội Lệ, Trường có nhiệm vụ đào tạo Huynh Trưởng để phân phối các Huynh Trưởng tốt nghiệp cho các Gia Đình Phật Tử thuộc Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam. Chương trình huấn luyện là 24 tháng, trong đó có 3 tháng thực tập tại các Gia Đình; thời gian còn lại học Phật Pháp, nghệ thuật điều khiển, tổ chức Gia Đình Phật Tử, hành chánh, văn nghệ, gút, morse… Vì thời gian huấn luyện khá dài, có nhiều trở ngại, nên về sau chương trình thay đổi còn 18 tháng. Khóa sinh sau khi tốt nghiệp, được phân bổ đến các Gia Đình sinh hoạt, sau một năm được liệt vào danh sách đề nghị thăng cấp Dự Tập (cấp Tập).

Sinh hoạt hàng tuần của Đoàn cũng như là một đơn vị Gia Đình, cũng lễ Phật, học Phật Pháp, chuyên môn, sinh hoạt Đoàn, Đội, Chúng…, thỉnh thoảng có trại Đoàn. Địa điểm sinh hoạt thay đổi hàng tuần để cho khóa sinh thấy được sự thay đổi trong những môi trường sinh hoạt khác nhau và chủ đích của anh Đoàn Trưởng lúc đó, anh muốn cho khóa sinh nhận thức được mỗi công viên cũng có thể phát triển một đơn vị Gia Đình Phật Tử.

Điều khiển Trường do một Ban Quản Trị. Ban Quản Trị đầu tiên khi Trường mới thành lập gồm có 1 Đoàn Trưởng, 2 Liên Toán Trưởng, 4 Toán Trưởng để điều khiển 2 ngành Nam và Nữ. Dần dần Trường cải tổ cho phù hợp với tổ chức, cuối cùng Ban Quản Trị gồm có:

– Đoàn Trưởng.
– Đoàn Phó Nam.
– Đoàn Phó Nữ.
– Thư Ký.
– Thủ Quỹ.
– 2 Liên Toán Trưởng (1 Nam, 1 Nữ).

Khóa 1 khai giảng vào ngày 10 tháng 12 năm 1961, ngày ấy cũng là ngày làm Lễ Ra Mắt của Trường, được tổ chức tại khu đất trống ngay trước Thanh Minh Thiền Viện, 222 đường Trương Tấn Bửu, quận Phú Nhuận, Sài Gòn, đặt dưới sự chủ tọa của Đại Đức Thích Chính Tiến, Ủy Viên Thanh Niên Phật Tử của Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt Tại Miền Nam.

Từ trái sang phải: Đại Đức Thích Chính Tiến, Đoàn Trưởng Tâm Trí – Nguyễn Quang Vui, Tâm Quang – Phan Huy Thanh, Đoàn Phó Phúc Trung – Huỳnh Ái Tông.

Khóa cuối cùng là Khóa Đặc Biệt, khai giảng vào đêm 12 tháng 4 năm 1964 tại Tổng Vụ Thanh Niên, đường Hiền Vương, có một kỳ trại vào ngày 1-5-1964 tại Trung Tâm Thực Nghiệm Chăn Nuôi Tân Sơn Nhất và kỳ thi mãn khóa tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn vào ngày 10-5-1964. Khóa mở cấp tốc để đáp ứng nhu cầu các Gia Đình sau khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã hình thành do 11 tập đoàn Phật Giáo Việt Nam thành lập thông qua bản Hiến Chương ký ngày 20 tháng 11 Phật lịch 2507, tại chùa Xá Lợi, Sài Gòn.

Đoàn Trưởng Tâm Định – Phan Văn Bưởi, tự Trúc Hải với khóa sinh Khóa 1 tại khuôn viên Vạn Quốc Tự, đường Phan Thanh Giản, quận 3, Sài Gòn, năm 1962.

Sau Khóa Đặc Biệt nầy, Trường tự giải thể để thống nhất tổ chức như Nội Quy được ban hành thông qua Đại Hội Gia Đình Phật Tử Toàn Quốc họp vào các ngày 28, 29 và 30-6-1964, tại Trường Nữ Trung Học Gia Long, Sài Gòn.

Khóa 2 rước cờ Đoàn trao cho Khóa Đặc Biệt, ngày 1-5-1964 tại Trung Tâm Chăn Nuôi Tân Sơn Nhất, Sài Gòn.

Qua 3 khóa, như châm ngôn của anh Đoàn Trưởng sáng lập Tâm Trí – Nguyễn Quang Vui thường nhắc nhở: ”Quý hồ tinh, bất quý hồ đa”, thành quả như sau:

– Khóa 1 có 40 khóa sinh tham dự, tốt nghiệp 10 Huynh Trưởng.
– Khóa 2 có 32 khóa sinh tham dự, tốt nghiệp 12 Huynh Trưởng.
– Khóa Đặc Biệt có 57 khóa sinh tham dự, tốt nghiệp 24 Huynh Trưởng.

Các Đoàn Trưởng đã điều hành Trường gồm có:

– Huynh Trưởng cấp Tấn Tâm Trí – Nguyễn Quang Vui.
– Huynh Trưởng cấp Tín Tâm Định – Phan Văn Bưởi (tự Trúc Hải).
– Huynh Trưởng cấp Tín Phúc Trung – Huỳnh Ái Tông.

Các Huynh Trưởng khác trong Ban Quản Trị như Đoàn Phó Tâm Hòa – Ngô Mạnh Thu, Đoàn Phó kiêm Thủ Quỹ Diệu Quỳnh – Trần Hồng Loan, Thư Ký Nguyên Luân – Tôn Thất Chiêm, Liên Toán Trưởng Nam Phúc Ân – Nguyễn Huy Nghiển, Liên Toán Trưởng Nữ Diệu Thu – Nguyễn Thị Tâm, Toán Trưởng Nam Quảng Khoái – Trần Ngọc Lạc, Toán Trưởng Nữ Diệu Kim – Nguyễn Thị Ngân.

Ban Giảng Huấn của Trường:

Giảng Sư gồm có: Đại Đức Thích Bình Minh, Đại Đức Thích Thanh Kiểm, Đại Đức Thích Quảng Độ, Đại Đức Thích Đức Nghiệp, Đại Đức Thích Thanh Long, Đại Đức Thích Chính Tiến.

Giảng Viên gồm có các Huynh Trưởng: Tâm Khuyến – Ngô Văn Mão, Tâm Lạc – Nguyễn Văn Thục, Nhuận Pháp – Tôn Thất Liệu, Nguyễn Đình Thống, Tôn Thất Sĩ, Lê Xuân Thiệu, Trần Ngọc Lạc, Nguyễn Đình Nam, Cung Thị Lan Phương.

Ban Khảo Hạch gồm có các Huynh Trưởng: Nguyễn Quang Vui, Nguyễn Đình Thống, Ngô Mạnh Thu, Bùi Công Phương (Liên Đoàn Trưởng GĐPT Chánh Đạo thuộc Hội Phật Học Nam Việt), Cung Thị Lan Phương, Trần Hồng Loan.

Trường có phát hành 2 tập tài liệu học tập cho Khóa 2 và Khóa Đặc Biệt, nội dung tuy đơn sơ nhưng chứa đựng những bài viết căn bản về tổ chức, hành chánh, chuyên môn, đã giúp cho Huynh Trưởng có tài liệu cần thiết như một cẩm nang dành cho nghề Trưởng.

Trường A Dật Đa, một sáng kiến độc đáo của Trưởng Nguyễn Quang Vui, nơi quy tụ những Huynh Trưởng có nhiều kinh nghiệm và nhiệt tâm để điều hành, đào tạo Huynh Trưởng. Một số Huynh Trưởng tốt nghiệp các Khóa 1, 2 và Đặc Biệt như các anh chị: Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Thị Tâm, Đặng Văn Nữu, Vũ Ngọc Khuê, Đào Hiếu Thảo…, có Trưởng nay là Ban Viên Ban Hướng Dẫn, một thành quả khiêm tốn của Trường đóng góp cho phong trào Gia Đình Phật Tử Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại.

Louisville ngày 6 tháng 5 năm 1995
(Bổ túc hình ảnh: 15-12-2019)
Phúc Trung HUỲNH ÁI TÔNG
Nguồn: hosentrang.blogspot.com

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.