Ý nghĩa lễ truyền Vô Tận Đăng của GĐPT

2

Pháp truyền Vô Tận Đăng xuất phát từ Kinh Duy Ma Cật sở thuyết thời Phương Đẳng phẩm Đệ tử (Thứ tư) đoạn nói về hành trạng của Bồ tát Trì Thế không kham nhẫn thọ nhận 12 ngàn ma nữ do Thiên ma Ba Tuần dâng tặng. Nhưng cư sĩ Duy Ma Cật lại thọ nhận, và với bản tâm thanh tịnh, Ngài đã giáo hoá cho 12 ngàn ma nữ này các pháp vui và truyền thọ Pháp Vô Tận Đăng để các ma nữ mang chánh pháp giáo hoá toàn thể Ma cung, và từ đó ngọn đèn Chánh Pháp tiếp tục sáng rỡ Ma cung cho hết thảy nhân thiên đều an lạc dưới ánh sáng Chánh Pháp.

Kinh Duy Ma Cật kể rằng: Một thời cư sĩ Duy Ma Cật là hoá thân của Bồ Tát Tịnh Danh ở cõi Vô Cấu của Phật Bất Động Như Lai đã thị hiện xuống Ta Bà làm trưởng giả cư sĩ ngụ tại thành Tỳ Xá Ly. Một ngày cư sĩ Duy Ma Cật thị hiện bệnh để mọi người tới thăm, và từ đó Ngài nhân cơ hội tuỳ cơ thuyết pháp giáo hoá Đại thừa. Đức Bổn Sư Thích Ca lúc đó ngụ tại Tịnh xá Kỳ Viên, Ngài phân công cho các vị Đại đệ tử và các vị Bồ Tát hướng dẫn đại chúng đến thăm bệnh Duy Ma, nhưng cả 10 Đại đệ tử Thanh Văn và 4 vị Bồ Tát đã không ai dám đến thăm bệnh Cư sĩ, chỉ vì trong quá trình giáo hoá quý Ngài đã từng bị Cư sĩ Duy Ma vấn nạn về các mặt sở trường tu chứng và qua các đoạn Pháp thoại quý Ngài đã không trả lời được. Đến khi Đức Bổn Sư chỉ định Ngài Bồ Tát Trì Thế đến thăm bệnh Duy Ma; Trì Thế cũng hồi bạch Thế Tôn không dám đến thăm bệnh vì nhân duyên sau: Ngày đó khi Bồ tát Trì Thế đang toạ thiền trong rừng thì Thiên ma Ba Tuần giả dạng Thiên chủ Đế Thích (Vua cõi trời Đao Lợi) mang theo vô số Thiên nữ kỹ nhạc đến đãnh lễ Trì Thế. Trì Thế Bồ tát vốn là quốc sư của Đế Thích nên y theo Pháp Phật mà khuyến tấn. Trời Đế Thích không nên đam mê dục lạc mà hãy chú tâm vào việc thanh tịnh thân tâm, tô bồi phước đức, hoá độ chúng sanh. Sau đó, Trời Đế Thích xin dâng tặng Bồ Tát Trì Thế 12 ngàn thiên nữ để phục dịch, nhưng Bồ Tát đã y theo pháp Thanh Tịnh vô nhiễm của Thích Tử Như Lai nên không dám thọ nhận kỹ nữ để hưởng thú vui dục lạc. Ngay khi đó, giữa không trung có tiếng của cư sĩ Duy Ma Cật khiển trách Bồ tát sao nhận lầm ma Ba Tuần là trời Đế Thích, đồng thời nói với ma Ba Tuần rằng Trì Thế không dám nhận ma nữ nhưng ta thì nhận được, vậy ma hãy dâng tặng ma nữ cho ta thì mới đi được. Trước pháp lực của cư sĩ Duy Ma, ma Ba Tuần không thể thoát thân đành phải hứa vâng chịu, dâng tặng 12 ngàn ma nữ cho Duy Ma rồi về cung. Cư sĩ Duy Ma Cật nhận 12 ngàn ma nữ liền dạy cho họ các Pháp vui trong chánh Pháp đại thừa: Vui tin Phật – Vui nghe Pháp – Vui cúng dường Tăng – Vui làm việc thiện – Vui giáo hoá chúng sanh… Chúng ma nữ sau khi nghe Pháp, tín thọ phụng hành được cư sĩ trả về cung ma và tiếp dạy rằng: Có pháp Vô Tận Đăng như ngọn đèn không bao giờ tắt, các cô hãy đem chánh Pháp về truyền dạy cho chúng ma tại ma cung, người này truyền người kia, ánh sáng tiếp nối mãi vô tận mà ngọn đèn đầu tiên vẫn không hao tổn. Chánh Pháp sẽ được tiếp nối mãi và ánh sáng không bao giờ dứt… Từ đó mãi mãi cung ma luôn luôn được thắp sáng bằng ngọn đèn chánh Pháp Vô Tận để nhân thiên đều an lạc.

Khi kết khoá trại huấn luyện Lộc Uyển cũng là lúc chúng ta bắt đầu bước vào hàng ngũ Huynh Trưởng thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức đã quy định. Do đó trong buổi lễ kết khoá trại sinh sẽ nhận được ánh sáng ngọn đèn vô tận từ quý anh chị Huynh trưởng đàn anh truyền trao. Ngọn đèn biểu tượng cho sự truyền thừa sứ mạng của Huynh Trưởng GĐPT Việt Nam trong ý nghĩa “Tổ Tổ tương truyền, Huynh Đệ tương tục”. Các HT phải cố giữ sao cho ngọn đèn toả sáng mãi trong tim, toả sáng mãi giữa đời, truyền trao sứ mạng cho thế hệ đàn em, tiếp tục hoàn thành lý tưởng GĐPTVN. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, cuộc đời còn nhiều gian truân kham khổ, thế sự còn nhiều cám dỗ thử thách. Anh chị em hãy nương tựa vào Chánh Pháp, lấy ý chí, nghị lực dũng lực của Trì Thế Bồ Tát làm dụng, lấy tổ chức GĐPT làm tướng, lấy Phật tâm thanh tịnh vô nhiễm trong lời dạy của Duy Ma Cật làm thể… Hành trang đã sẳn sàng, anh chị em trại sinh hãy tiếp bước lý tưởng cùng đàn anh, đàn chị thẳng hướng đi lên. Tại sao chúng ta phải lấy ý chí, nguyện lực của Trì Thế Bồ Tát làm dụng? Vì Trì Thế có nghĩa là hộ trì thế gian, Trì Thế Bồ Tát đang làm Quốc Sư cho Vua Kiều Thi Ca Thiên chủ cõi trời Đao Lợi cũng như người huynh trưởng chúng ta đang mang sứ mạng phục vụ chúng sanh, thúc đẩy cuộc đời thăng hoa trong ánh sáng Giáo lý Phật đà. Trên đường hành Bồ Tát Đạo chúng ta sẽ đối đầu với vô vàn cạm bẫy, thử thách trãi dài trước mặt; khiến chúng ta nếu không nhận định sâu sắc sẽ nhận giả thành chân, mất phương hướng giữa đời như Trì Thế đã nhận lầm ma Ba Tuần là Thiên chủ Đao Lợi Kiều Thi Ca và suýt chút nữa đã bị Thiên ma mua chuộc bằng danh vọng tài sắc. Muốn vượt qua những thử thách này những Bồ tát Trì Thế thời đại như chúng ta cần có Duy Ma Cật nhắc nhở kiến tánh, cần có ánh sáng của lý tưởng, sự nghiêm khắc của giói hạnh làm kim chỉ nam để chúng ta khỏi sai đường lạc bước. Tại sao cư sĩ Duy Ma Cật lại nhận biết được chân giả, lại vượt qua được những cám dỗ của danh vọng, tiền bạc, tài sắc, mà chúng ta cần phải nương tựa? Vĩ Duy Ma Cật có nghĩa là vô cấu (không ô nhiễm), có nghĩa là tịnh danh (tiếng tăm thanh tịnh); Cư sĩ Duy Ma Cật lại là hoá thân Bồ Tát ở cõi Phật Bất Động (có nghĩa là luôn tỉnh táo trước mọi biến động thị phi cuộc đời) không ô nhiễm, tịnh thức thanh tịnh là biểu tượng của tâm, sau khi được rèn luyện trong ngôi nhà giới hạnh. Bởi vậy trên đường phục vụ lý tưởng, người huynh trưởng chúng ta phải luôn luôn nghiêm trì giới hạnh, nương tựa vào Phật tánh thanh tịnh, kham nhẫn, kiên trì thẳng bước trên đường phụng sự đàn em.

Tổ chức GĐPTVN đã có quá trình trưởng thành trên 60 năm với bao thăng trầm, vinh nhục, bao xương máu mồ hôi nước mắt, bao hy sinh tù đày, khủng bố, bao mất mát đau thương…. Nhưng trước những cam go thử thách gian khổ đó chúng ta vẫn không lùi bước, không thối thất tâm nguyện, vẫn vững bước đi lên, nắm tay nhau đoàn kết thống nhất dưới lá cờ sen trắng, trong màu áo lam bất diệt. Huynh trưởng Phan Duy Trinh, Nguyễn Đại Thức, đoàn sinh Quách Thị Trang, Đặng Văn Công… đã chết trên vũng máu, chị Đào Thị Yến Phi, Nguyễn Thị Tuyết, Lê Thanh Sô, Nguyễn Thị Vân đã hy sinh trong ngọn lửa hồng; Như Tâm Nguyễn Khắc Từ, Tâm Chánh Hoàng Thị  Kim Cúc đã ra đi vĩnh viễn sau bao năm tù đày bệnh tật, nhưng ngọn đèn Vô Tận Đăng mà quý anh chị truyền trao cho đàn em vẫn toả sáng ngàn năm bất diệt cho cỏi Ta Bà rực rở hoa Lam, cho quê hương này hiền hoà màu cờ sen trắng, cho lòng người, lòng đời thơm ngát hương sen. Là huynh trưởng sau khi mãn khoá trại huấn luyện các anh chị em trại sinh được thừa hưởng tinh thần trung kiên của GĐPT, được truyền trao lý tưởng phục vụ nới tiếp dòng máu kham nhẫn bất khuất… Chúng ta hãy tinh tấn, đem ngọn đèn thắp sánh vô minh, đem lý tưởng giáo hoá đàn em nắm tay nhau thực hiện mục đích xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

Nào các anh chị em chúng ta hãy cùng nhau nắm tay vào hàng, nhập cuộc. Hãy đem tinh thần Bi – Trí – Dũng vào lòng đời lòng người, đem niềm tin và hy vọng toả sáng thế hệ đàn em! Tổ chức GĐPTVN đang đặt hết kỳ vọng vào anh chị em, đang thân ái tin cậy đặt gánh nặng trách nhiệm lên vai anh chị em. Hãy tinh tấn đưa ngọn lửa vào tim, hãy tinh tấn truyền trao ngọn đèn Vô Tận này cho ánh sáng lý tưởng GĐPT mãi mãi trường tồn. Chúc anh chị em Trại Sinh chân cứng đá mềm…

Dựa theo tài liệu Lễ Phát Nguyện Lộc Uyển 12/BRVT của HT Tâm Hoài.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.