Đạo Phật áp dụng vào đời sống hàng ngày – Thích Huyền Quang & Thích Nhất Hạnh

0

TVGĐPT – Đạo Phật Áp Dụng Vào Đời Sống Hàng Ngày là cuốn sách được Thầy Huyền Quang và Thầy Nhất Hạnh biên soạn theo huấn chỉ của Chư Tôn Đức trong Hội Đồng Lưỡng Viện – Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và được xuất bản lần đầu tiên bởi Viện Hóa Đạo GHPGVNTN vào năm 1973.

Đây là quyển thứ 5 trong số nhiều sách báo Phật Giáo do Thầy Nhất Hạnh biên soạn hoặc đồng tác giả lúc sinh tiền mà Thư Viện GĐPT chọn tái đăng trong thời gian Thiền Sư Thích Nhất Hạnh tân viên tịch, tiếp theo các tập Đạo Phật qua nhận thức mới, Đạo Phật hiện đại hóa, Đạo Phật đi vào cuộc đờiNói với tuổi hai mươi của Thầy…

ĐẠO PHẬT ÁP DỤNG VÀO ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

Nguyên tác: THÍCH HUYỀN QUANGTHÍCH NHẤT HẠNH
Viện Hóa Đạo xuất bản lần thứ nhất – 1973
Nhà xuất bản Phương Đông tái bản – 2010
oOo

Sách này được viết ra nhằm mục đích đỡ bớt đôi phần mệt nhọc cho quý vị giảng sư và quý vị cán bộ văn hóa xã hội của Giáo Hội Phật Giáo. Chúng tôi đã y cứ vào huấn chỉ của quý vị lãnh đạo hai viện Tăng Thống và Hóa Đạo để diễn giải cương lĩnh của nền Phật học nhập thế hiện đại.

Cố nhiên dù có thiện chí đến đâu đi nữa chúng tôi vẫn còn mắc phải nhiều thiếu sót sai lầm. Kính mong quý vị, trong khi xử dụng sách, bổ túc những thiếu sót và sai lầm đó cho, chúng tôi rất cảm tạ. Nếu được quý vị gửi cho những lời chỉ giáo, chúng tôi sẽ có thể làm cho sách thêm hoàn hảo trong ấn bản thứ hai.

Giáo lý đạo Phật là giáo lý khế cơ và sách này không phải là sách của muôn thời. Trong khoảng mười năm, cuốn sách này sẽ trải qua nhiều thử thách, thay đổi, và chắc hẳn cương lĩnh giáo lý nhập thế sẽ được trình bày dưới một hình thức thích hợp hơn nữa, và các bậc cao minh trong Phật học giới sẽ cống hiến quần chúng những tác phẩm có giá trị lớn lao về lượng cũng như về phẩm. Riêng chúng tôi, nếu cuốn sách này mà giúp đỡ quý vị giảng sư và quý vị cán bộ Giáo Hội được muôn một nào thì đó là một phần thưởng vô cùng quý giá rồi. Chúng tôi rất mong được nghe lời phê bình xây dựng phát xuất từ kinh nghiệm của quý vị trong lúc trực tiếp làm Phật sự. Xin gửi thư cho chúng tôi về địa chỉ chùa Ấn Quang. Xin cám ơn quý vị.

THÍCH HUYỀN QUANG & THÍCH NHẤT HẠNH

MỤC LỤC

 • Chương 1: Đạo Phật và sự sống
  • Đạo Phật Việt Nam trong quá khứ.
  • Đạo Phật Việt Nam trong hiện tại.
  • Áp dụng Đạo Phật trong đời sống mới.
  • Con người là then chốt.
  • Nhân cách Phật Thích Ca.
  • Trí Tuệ, Từ Bi và Đại Lực.
  • Những đạo lý căn bản.
  • Duyên Khởi.
  • Vô Thường, Không và Vô Ngã.
  • Tứ Diệu Đế.
  • Bát Chánh Đạo.
  • Ý chỉ của đạo Phật nhập thế.
 • Chương 2: Xây dựng Bản Thân
  • Con người và xã hội.
  • Chánh Niệm.
  • Quán Chiếu.
  • Thiện Tri Thức.
  • Bát Quan Trai.
 • Chương 3: Xây dựng Gia Đình.
  • Hạnh phúc gia đình.
  • Hai thế hệ sống chung.
  • Sự chia sẻ và tham dự của con cái.
  • Con cái và ngân sách gia đình.
  • Sự giàu có không phải là hạnh phúc.
  • Học để làm người.
  • Chia sẻ quan niệm.
  • Sám Hối và Tụng Giới.
  • Đi chùa.
  • Sáu nguyên tắc sống hòa hợp.
 • Chương 4: Xây dựng Xóm Làng.
  • Xây dựng từ dưới lên trên.
  • Trường học địa phương.
  • Chương trình học phải liên hệ mật thiết với thực trạng địa phương.
  • Công Tác Xã Hội.
  • Chấm dứt thái độ thụ động.
  • Kiểm điểm tình trạng.
  • Tổ chức Hợp Tác Xã.
  • Cải tiến và phát triển.
  • Tổ chức Nghiệp Đoàn.
  • Tổ chức Tương Trợ.
  • Hướng về nếp sống Cộng Đồng.
  • Thắp đuốc mà đi.
 • Chương 5: Xây dựng Giáo Hội
  • Đạo Phật phù hợp với đời sống mới.
  • Mục đích đi chùa.
  • Học theo Đại Bi – Đại Trí – Đại Nguyện.
  • Bảo vệ ngôi chùa.
  • Xây dựng ngôi chùa.
  • Ủng hộ Phật Sự của chùa.
  • Phải học mới thực sự biết hành.
  • Phụng sự Chúng Sanh là cúng dường Chư Phật.
  • Ủng hộ người thực hành Chánh Pháp.
  • Trách nhiệm về Hội Đồng Giáo Hội Trung Ương.
  • Dung hợp hòa đồng.
  • Thái độ cởi mở.
 • Chương 6: Xây dựng Quốc Gia
  • Việt Nam trong Cộng Đồng Nhân Loại.
  • Nắm lấy vận mệnh Tổ Quốc mình.
  • Dân Chủ là do mình xây dựng.
  • Không nương vào ngoại nhân.
  • Kinh tế độc lập.
  • Chính Trị vượt trên Đảng Phái.
  • Không chờ đợi – Không phó mặc.
  • Lãnh thổ vẹn toàn.
  • Không chấp nhận chiến tranh giữa người Việt.
  • Đạo Hòa Bình.
  • Đồng Bào Thiểu Số là anh em ruột thịt.
 • Chương 7: Xây dựng Thế Giới
  • Hiểm họa đe dọa nhân loại.
  • Tìm hiểu tình trạng.
  • Lý Tưởng Quốc Gia trong lý tưởng thế giới đại đồng.
  • Hạn chế sinh sản.
  • Bảo vệ Trái Đất.
  • Liên đới trách nhiệm.
  • Giải pháp Đại Đồng.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.