Kinh Trường Bộ (Pàli tạng – Nam truyền)

0

KINH TRƯỜNG BỘ
(Dìgha Nikàya)

VIỆT DỊCH:
HÒA THƯỢNG THÍCH MINH CHÂU
———=oOo=———

TVGĐPT – TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) là bộ kinh thứ nhất trong kinh tạng Pàli (Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, Tăng Chi Bộ, và Tiểu Bộ). Trường Bộ Kinh gồm có tất cả là 34 Kinh:

 1. Kinh Phạm Võng.
 2. Kinh Sa-Môn Quả.
 3. Kinh Ambattha (A-ma-trú).
 4. Kinh Sonadanda (Chủng Đức).
 5. Kinh Kùtadanta (Cứu-la-đàn-đầu).
 6. Kinh Mahàli.
 7. Kinh Jàliya.
 8. Kinh Ca-Diếp Sư Tử Hống.
 9. Kinh Potthapàda (Bố-sá-bà-lâu)
 10. Kinh Subha (Tu-bà).
 11. Kinh Kevaddha (Kiên Cố).
 12. Kinh Lohicca (Lô-hi-gia).
 13. Kinh Tevijja (Tam Minh).
 14. Kinh Đại Bổn.
 15. Kinh Đại Duyên.
 16. Kinh Đại Bát-Niết-Bàn.
 17. Kinh Đại Thiện Kiến Vương.
 18. Kinh Xa-ni-sa.
 19. Kinh Đại Điển Tôn.
 20. Kinh Đại Hội.
 21. Kinh Đế-Thích Sở Vấn.
 22. Kinh Đại Niệm Xứ.
 23. Kinh Tệ-Túc.
 24. Kinh Ba-Lê.
 25. Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống.
 26. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống.
 27. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn.
 28. Kinh Tự Hoan Hỷ.
 29. Kinh Thanh Tịnh.
 30. Kinh Tướng.
 31. Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt.
 32. Kinh A-Sá-Nang-Chi.
 33. Kinh Phúng Tụng.
 34. Kinh Thập Thượng.

———=oOo=———

— HẾT TRƯỜNG BỘ KINH —

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.