Lời phát nguyện của một Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử

0

TVGĐPTBài dưới đây là lời phát nguyện của bản thân trong một buổi lễ phát nguyện của Cố Huynh Trưởng Tâm Huệ CAO CHÁNH HỰU, nguyên là Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN nhiều nhiệm kỳ liền; nguyên là Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Tại Hải Ngoại; nguyên là Phó Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐPTVN Trên Thế Giới. Thư Viện GĐPT xin trích đăng lại đây để hàng Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử chúng ta cùng chiêm nghiệm…

oOo

Tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam như một đóa sen sung sức, đâm chồi nẩy lộc từ đất Thần Kinh rồi trải rộng dần đến mọi miền quê hương và, gần đây, lan tỏa cùng khắp hải ngoại.

Là SỨ GIẢ CỦA TỔ CHỨC, người Huynh Trưởng phát nguyện trọn đời phụng sự Đạo Pháp, phụng sự Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Là sứ giả, người Huynh Trưởng nhận mệnh lệnh của chính mình: Mệnh lệnh của con tim, khối óc của chính Huynh Trưởng đã tìm ra hướng đi của cuộc đời; Lý tưởng Gia Đình Phật Tử – Đó cũng chính là tín nguyện khi quy y, lúc đeo hoa sen, khi phát nguyện thọ cấp.

Là sứ giả, người Huynh Trưởng thọ nhận di huấn của tổ chức: Đó là Nội Quy, Quy Chế đã được un đúc truyền thừa – Đó là di huấn của chư sáng lập viên, của quý anh chị tiền bối và, cao hơn hết là di huấn của Đức Phật.

Là sứ giả, người Huynh Trưởng tiếp nhận hai nhiệm vụ song hành: Tu học rèn luyện, đồng thời dấn thân đem đạo vào đời. Hai nhiệm vụ này là hai tín lực nhân quả và tương duyên, suốt đời tự độ và độ tha của Huynh Trưởng.

Là sứ giả, người Huynh Trưởng luôn luôn tâm niệm vô ngã – vị tha, hòa đồng cùng tập thể, thương yêu đùm bọc nhau, sách tấn nhau dõng mãnh tinh tấn và đồng thời nêu gương cho thế hệ kế thừa.

Là sứ giả, người Huynh Trưởng luôn điều phục thân, khẩu, ý ở mọi nơi, trong mọi lúc, và mọi hoàn cảnh…, bằng cử chỉ, hành động, bằng ngôn ngữ, tác phong – của chân chính Phật Tử.

Là sứ giả, người Huynh Trưởng không xao lãng tu học và hành trì Chánh Pháp. Phật Pháp là hành trang quan trọng nhất để Huynh Trưởng thực hiện sứ mệnh cao cả thọ nhập. Phật Pháp không phải là lý luận suông, cũng không phải là giáo điều trang sức cho nhận thức. Đạo Phật, – đích thực – là đạo thực hành.

Là sứ giả, người Huynh Trưởng tâm niệm: Mang niềm tin đến các em, đến mọi người, cho quốc gia, dân tộc… bằng tâm huyết; bằng hành động cụ thể và thiết thực; bằng gương sáng hiền hòa, nhẫn nhục, tháo vát, nói ít làm nhiều; và bằng cách khai sáng hiển lộ tiềm lực và khả năng Từ Bi – Trí Tuệ – Dũng Mãnh của đạo Phật nhập thế.

Với thời gian ngắn ngủi của một kiếp người, chúng ta nguyện tinh tấn, kiến lập an lạc, hạnh phúc cho chính mình; cho các em mình; cho gia đình mình; cho tổ chức; cho đạo pháp; cho dân tộc; và cho nhân quần xã hội…

Tâm Huệ CAO CHÁNH HỰU

 

BẢN DỊCH ANH NGỮ CỦA NHÓM DỊCH THUẬT HOA ĐÀM:

Chief of Interim Guiding Board Section
of Vietnamese Overseas Buddhist Family Organization

Like an energetic lotus, the Vietnamese Buddhist Family Organization has sprung its buds and shoots out of the Imperial Land and gradually spread out over every bit of fatherland, and recently onto foreign soils.

As missionary of the Family, a senior has a life commitment to serve the Dharma as well as the Organization.

As a commissioned, the senior will receive orders from him/herself: it should be a command from his/her heart, his/her mind that has unearthed the direction for his/her life: the ideal of the Family. It would also be the sworn dedication when taking refuge, pinning the Lotus emblem, being ready for receiving organization grade.

As a commissioned, a senior receives traditional instructions from the Family: there are Bylaws, transferred and added up Regulations, that should be transferred instructions from its founders, from elder men and women, and utmost of all, from Buddha’s Teachings.

As a commissioned, a senior would receive two parallel assignments: practice and training, and at the same time engagement to bring Teachings into real life. These two assignments have a double fold of trustful forces of cause/effect and inflection of causes, and they must be self-liberation and liberation for others or altruist liberation of a senior.

As a commissioned, a senior must always meditate on “Selflessness-Altruism”, harmoniously integrate into collective, give out mutual love and mutual support, encourage each other to attain clairvoyance, and at the same time be a role model to posterior generations.

As a commissioned, a senior always has to regulate Body, Tongue, and Mind everywhere, every time, in every condition… in gesture, action, language, attitude – of a true Buddhist member.

As a commissioned, a senior won’t ever give up practice and study and observe True Dharma-Buddhist Teachings should be the most important gear for a senior to implement his/her most holiest mission of integral engagement. Buddha’s Teachings shouldn’t be merely pure reasoning, and not ornamental beliefs to conscious knowledge. Indeed, Buddhism is a religion in action.

As a commissioned, a senior must keep commitment: to bring Beliefs to the young, to everyone, every country, every nation… by his/her heart, real and necessary action, by exemplar of tolerance and integration, patience, perseverance, “fewer words more action”; by extracting and exposing hidden strengths and forces of Compassion-Wisdom-Courage of the engaged Buddhism.

In the short span of man’s life, we are committed to advance in true knowledge, build up peace and happiness for ourselves, our young, our family, our Organization, our Dharma or Teachings, our nation, and our social mass in general…

(Translated by Hoa Đàm Translations Group).

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.