Một chữ quên rất khó

0

 

 

MỘT CHỮ QUÊN RẤT KHÓ

Thiền Sư Triệu Châu hỏi Quy Sơn – Linh Hựu:

– Thế nào là ý Tổ Sư nhiều đời?

Quy Sơn gọi thị giả, bảo:

– Hãy đem cái ghế đến đây mau!

Triệu Châu nói:

– Từ khi ta làm chủ một ngôi chùa đến nay, chưa từng gặp một thiền giả chân chánh.

Khi ấy, có một học tăng đứng bên cạnh hỏi:

– Nếu gặp thiền giả chân chánh, Thầy sẽ nghĩ thế nào?

Triệu Châu nói:

– Một cây cung to phải dùng cả ngàn sức mạnh, không vì một con chuột nhắt mà giương cung.

Học tăng lại hỏi:

– Ai là thầy của Chư Phật?

– Nam-mô A-di-đà Phật.

– Nam-mô A-di-đà Phật là ai?

– Nam-mô A-di-đà Phật là đệ tử của ta.

Học tăng đem câu thoại này hỏi Thiền Sư Trường Khánh:

– Thiền Sư Triệu Châu nói Nam-mô A-di-đà Phật là đệ tử của Ngài. Đó là lời nói dẫn đường đối phương hay bỏ đối phương?

Trường Khánh nói:

– Nếu tìm tòi ở hai đầu thì không hiểu chơn nghĩa của Triệu Châu.

Học tăng hỏi:

– Thế nào là chơn nghĩa của Triệu Châu?

Trường Khánh khảy móng tay một cái, học tăng không hiểu nghĩa gì cả, tiếp tục theo Triệu Châu tham vấn.

Có lần, Triệu Vương thỉnh Triệu Châu thuyết pháp, Triệu Châu lại lên bảo tòa tụng kinh. Học tăng đứng bên cạnh hỏi:

– Mọi người thỉnh Thầy thuyết pháp, chẳng hay vì sao Thầy tụng kinh?

Triệu Châu nói:

– Chẳng lẽ đệ tử Phật mà không tụng kinh được sao?

Lại có một lần, mọi người đang tụng kinh, bỗng dưng Triệu Châu ngồi thiền bất động. Học tăng hỏi:

– Sao thầy không tụng kinh?

Triệu Châu:

– May nhờ ông nhắc ta tụng kinh, chứ không dường như lão tăng quên mất rồi.

Lời bình:

Các bậc cổ đức trong thiền môn, Triệu Châu là một nhân vật vô cùng thú vị. Ngài nói không vì con chuột nhắt mà giương cung và tự cho rằng mình là thầy của Phật A-di-đà. Người ta thỉnh Ngài thuyết pháp, Ngài lại tụng kinh; người ta đang tụng kinh, Ngài lại ngồi thiền; không phải Ngài tùy tiện làm trái mọi người. Thiền giả muốn siêu việt đối đãi chỉ cần một chữ quên, quên mình, quên người, quên tình, quên cảnh, quên phải, quên quấy, quên có, quên không. Từ xưa đến nay một chữ quên này rất khó mà thực hành. Thật là đúng vậy!

 

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.