Browsing: cho

Truyện Phật Giáo
0

Phật khi còn tại thế gian
Có vua hung ác, bạo tàn, hại dân
Nghe ngài thuyết pháp ở gần
Vua theo dân chúng ân cần tới lui
Xin ngài kể một chuyện vui
Lại vừa hữu ích cho đời dài lâu…

Vườn thơ
0

Khi ta cho ta không thấy mình cho
Khi người nhận không thấy người đã nhận
Cho và nhận đôi đàng không vướng bận
Nhận và cho mới trọn nghĩa từ bi
Cho rồi quên không gánh nặng mang đi
Người đã nhận không vì cho mang nợ…