Browsing: hỷ xã

Cư Sĩ luận đàm
0

Đạo Phật thường được gọi là đạo từ bi, đạo cứu khổ. Ở đâu có Đạo Phật, ở đó có tình thương. Phương châm tu tập của Phật Giáo là từ, bi, hỷ, xả. Người Phật Tử lấy từ, bi, hỷ, xả làm nền tảng cho sự phát triển thánh hạnh..

Vườn thơ
0

Khi ta cho ta không thấy mình cho
Khi người nhận không thấy người đã nhận
Cho và nhận đôi đàng không vướng bận
Nhận và cho mới trọn nghĩa từ bi
Cho rồi quên không gánh nặng mang đi
Người đã nhận không vì cho mang nợ…