Browsing: chối bỏ

Vườn thơ
0

Núi sông này cây lá xinh tươi
Đất không oán trời không uất hận
Tình dân tộc yêu thương lân mẫn
Nghĩa đồng bào gắn bó keo sơn
Không bao giờ bạc nghĩa quên ơn
Gương đức hạnh ngàn xưa còn đó …