Browsing: tôi

Tài liệu Phật học về Tạng Luật
0

Ăn thịt là làm thương hại sinh mạng chúng sanh. Hàng Phật Tử trưởng dưỡng tâm từ bi, đương nhiên không được ăn. Tại sao ngũ tân là loài thực vật, không hại đến sinh mạng của chúng sanh, nhưng vì sao Phật Tử không được ăn?…

Vườn thơ
0

Núi sông này cây lá xinh tươi
Đất không oán trời không uất hận
Tình dân tộc yêu thương lân mẫn
Nghĩa đồng bào gắn bó keo sơn
Không bao giờ bạc nghĩa quên ơn
Gương đức hạnh ngàn xưa còn đó …