Browsing: hồi chuông trắng

Vườn thơ
0

…Nếm cay đắng nghe nghĩa đời đen bạc
Dù gian khổ chung vai Lam vẫn hát
Đợi mưa về Lam mở hội hồi sinh
Gởi theo mây bao ước nguyện tự tình
Hồi chuông trắng gọi tình Lam tỉnh thức
Ngọc minh châu đâu bằng yêu sự thật…