Nhục thân bất hoại của Lục Tổ HUỆ NĂNG

Trong Lục Tổ Điện ở Nam Hoa Thiền Tự hiện đang tôn thờ nhục thân của Lục Tổ cùng với nhục thân ngài Đại Sư Hám Sơn và ngài Đại Sư Đan Điền tại vị trí tả, hữu, hai bên bảo tượng bằng chính nhục thân bất hoại kỳ diệu của Lục Tổ Huệ Năng…

Lục Tổ Thiền Tông Trung Hoa: Tổ Huệ Năng – Thiền Tông Nam Truyền Trung Hoa đời thứ nhất

Sư họ Lư, tổ tiên quê ở Phạm Dương, cha tên Hành Thao, mẹ là Lý Thị. Đời Võ Đức (618-627 T.L) nhà Đường, cha Sư làm quan ở Nam Hải, sau dời về Tân Châu. Sư sanh tại Tân Châu…