Browsing: nhục thân

Hình ảnh Tổ & Cao Tăng
0

Trong Lục Tổ Điện ở Nam Hoa Thiền Tự hiện đang tôn thờ nhục thân của Lục Tổ cùng với nhục thân ngài Đại Sư Hám Sơn và ngài Đại Sư Đan Điền tại vị trí tả, hữu, hai bên bảo tượng bằng chính nhục thân bất hoại kỳ diệu của Lục Tổ Huệ Năng…

Đặc biệt PHÁP NẠN
0

Tiếp đó họ cho lính vào dồn Tăng Ni ra khỏi nhà xác và canh giữ chặt. Bên ngoài, một số Dân Vệ khiêng một chiếc quan tài vào trước cửa nhà xác. Quý Sư Cô và Phật Tử đẩy lùi chiếc quan tài ra ngoài. Vậy là đợt tấn công cướp xác lần thứ nhất bất thành. Họ lui ra canh giữ cho đến trưa…

Chuyện đạo
1

Là ai đi nữa thì cũng xin hãy đừng bẻ cong mục tiêu cuộc vận động thuần túy tôn giáo qua một hướng nào khác; đừng mưu toan âm thầm xuyên tạc sự thật tinh thần ôn hòa bất bạo động tuyệt vời của Phật Giáo Đồ thành những hành vi bạo động vũ trang; đừng cố tình xen lẫn chính trị vào để biến tinh thần cuộc Pháp Nạn bi thảm nhưng trong sáng, hào hùng của Phật Giáo VN thành cuộc đấu tranh chính trị…