"Bọ Cạp Tính"

Chúng ta có bọ cạp tính không? Ví dụ như một hành động nào đó mà chúng ta biết rằng nó sẽ gây tổn hại cho bản thân và làm hại người khác, nhưng ta vẫn cứ làm; đó là bản tính bọ cạp. Trong cuộc sống hàng ngày, có một số hành động, lời nói, và tư duy mà chúng ta biết rõ rằng chúng đã không giúp ích mà còn làm hại cho bản thân mình và người khác. Thế nhưng chúng ta vẫn cứ làm…