Browsing: quảng hoa phan thị hồng liên

Vườn thơ
0

Thương kính người anh Nguyên Truyền

Thế là hết từ nay em về Huế
Đâu còn ai ngồi kể chuyện tình Lam
Suối NGUYÊN TRUYỀN từ tạ đất phương nam
Như một đoá hoa đàm đang rủ cánh…