Cảm xúc Nguyên Truyền – Những hình ảnh tang lễ ghi nhanh từ Huế

…Tất cả những người áo lam hồi hướng công đức kết thúc buổi lễ trong bùi ngùi cảm xúc dâng trào khi tưởng nghĩ đến những buổi sinh hoạt hay trình diễn văn nghệ anh chị em cất cao lời ca trong những sáng tác của anh mà anh thì đã đi, đi xa mãi thật rồi…

Hương lòng tưởng niệm

Thương kính người anh Nguyên Truyền

Thế là hết từ nay em về Huế
Đâu còn ai ngồi kể chuyện tình Lam
Suối NGUYÊN TRUYỀN từ tạ đất phương nam
Như một đoá hoa đàm đang rủ cánh…