Số phận lạ lùng của Phật Giáo

Sau người Hung Nô, các đạo quân Hồi Giáo phát xuất từ Afghanistan lại xâm chiếm nước Ấn, họ tàn phá trung tâm Đại Học Na-lan-đà vào năm 1199, thiêu hủy thư viện khổng lồ của Na-lan-đà và giết hết các tu sĩ. Biến cố đó đánh dấu sự chấm dứt cuối cùng của một trang lịch sử vô cùng rực rỡ của Phật Giáo kéo dài 17 thế kỷ trên đất Ấn…