Thành Duy Thức Luận – Việt dịch: HT Thích Thiện Siêu

Bộ luận Thành Duy Thức này là bộ luận Cương Yếu của môn Duy Thức Học, trình bày lý Duy Thức theo luận pháp Nhân Minh với những từ ngữ mới lạ, giản ước, nghĩa lý khúc chiết, ý kiến của các Luận Sư đan xen chằng chịt…