Đại học Nalanda và “sức mạnh mềm” ngoại giao qua xá lợi của Ngài Huyền Trang

“Huyền Trang thuộc về thiên hà của công dân thế giới, có nhiệm vụ to lớn, vì lợi ích của nhân loại, làm sáng tỏ khối lượng lớn siêu phàm về văn minh nhân loại”. Dường như, Ngài Huyền Trang không nhất thiết là người Trung Quốc hay là Tăng sĩ Phật giáo; đơn giản Ngài là một trong những trí thức vĩ đại của thế giới…

Lý luận dịch kinh của Ngài Huyền Trang

“Ngũ chủng bất phiên” là 5 nguyên tắc cho phép không cần phiên dịch thành nghĩa, mà chỉ phiên âm. Đây là lý luận dịch kinh cụ thể nhất của Huyền Trang, được ghi trong Nam Tông Pháp Vân Phiên Dịch Danh Nghĩa Tập…

Sanskrit và Phật Giáo

Hầu như trong khoảng thời gian đầu của kỷ nguyên, Phật Tử ở phía Tây Bắc Ấn Độ dưới thời Kuṣāṇas đã sử dụng tiếng Sanskrit như ngôn ngữ chung của họ. Trước đó đã có một quá trình Sanskrit hóa, đặc biệt là với Gāndhārī (cổ ngữ Ấn Độ)…

Thành Duy Thức Luận – Việt dịch: HT Thích Thiện Siêu

Bộ luận Thành Duy Thức này là bộ luận Cương Yếu của môn Duy Thức Học, trình bày lý Duy Thức theo luận pháp Nhân Minh với những từ ngữ mới lạ, giản ước, nghĩa lý khúc chiết, ý kiến của các Luận Sư đan xen chằng chịt…

Đại Đường Tây Vực Ký – Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang

Đại Đường Tây Vực Ký là một tập sách gồm 12 quyển và hai lời tựa được đăng trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, quyển thứ 51 thuộc Sử Truyện, bộ thứ 3, theo thứ tự kinh văn số 2087…

Tinh thần Huyền Trang – TT Thích Nhuận Châu dịch theo Dans Lusthaus

Ngài Huyền Trang trải qua nhiều năm học tập ở Ấn Độ với nhiều bậc thầy nổi tiếng nhất, thăm nhiều thánh tích, dự nhiều cuộc tranh luận về học thuyết Phật giáo với ngoại đạo, ngài đã thắng tất cả họ và đạt được khen tặng như là một luận sư mãnh liệt…

Huyền Trang, Huyền Tráng hay Huyền Tảng?

Huyền Trang có ảnh hưởng không nhỏ đến Phật Giáo Trung Quốc, Việt Nam, Nhật và Hàn Quốc. Sư Huyền Trang đã dịch nhiều bộ kinh và luận Phật Giáo từ tiếng Phạn qua tiếng Hán, đưa Phật Giáo gần đến nguồn Ấn Độ nguyên thủy hơn so với nhiều kinh dịch sai sót nhưng rất phổ thông vào thời trước (và cho đến ngay cả bây giờ)…

Tài liệu trại huấn luyện Huynh Trưởng Cấp II Huyền Trang

Danh mục tài liệu trại huấn luyện Huynh Trưởng Cấp II HUYỀN TRANG – GĐPTVN. Ban Hướng Dẫn Trung Ương soạn thảo và ấn hành…