Pháp Nạn 1963: Hồ sơ giải mật Điện văn của 4 Phóng viên Hoa Kỳ gởi Tổng thống John F. Kennedy

Các phóng viên nước ngoài trước đây đã bị trục xuất khỏi miền Nam Việt Nam. Đây là lần đầu tiên họ bị đại diện của Chính phủ hành hung. Chúng tôi tin rằng một tiền lệ đã được thiết lập cho việc gia tăng cản trở và bạo lực…

Hồ sơ Pháp Nạn: Điện tín của Hoàng tử Norodom Sihanouk (Cambodia) gởi Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy ngày 14/6/1963

Cuộc đàn áp này đã tràn ngập nhắm vào chính những người Phật Tử Việt Nam. Những cuộc biểu tình bất bạo động của họ và hành động tử vì đạo can đảm của Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã đánh động lương tâm thế giới…