Trăn trở suy tư

Ai cũng mong sự trăn trở, khát khao đó sẽ được đáp ứng thích đáng trong ngày hội lớn. Đã lâu lắm rồi, trong mỗi tâm tư của người yêu lý tưởng luôn tự vấn lòng mình: Giữa thời buổi đạo đức suy đồi, tình người lạnh nhạt, tuổi trẻ mất hướng… người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử bây giờ phải làm sao???