Kinh Duy Ma Cật – Phẩm Phương Tiện (Tu học bậc Lực GĐPT năm thứ 3)

Kinh DUY MA CẬT Phẩm Phương Tiện. Chương trình tu học trường kỳ Huynh Trưởng GĐPTVN
Bậc Lực năm thứ 3. HT. Thích Thông Phổ thuyết giảng cho khóa tu học bậc Lực GĐPTVN ngày 27/11/2022 tại Thiền viện Tuệ Quang, Sài Gòn, Việt Nam…

Ngũ Minh Pháp – Giảng sư Thích Nguyên Hiền

NGŨ MINH PHÁP. Giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng cho Khóa Đào Tạo Giảng Viên NHƯ TÂM I Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Kỳ học thứ 2 – ngày 7/8/2022 tại chùa An Lạc, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)…

Kinh Duy-ma-cật – Phẩm Trì Thế và ý nghĩa Vô Tận Đăng (Trại Vạn Hạnh) – GTS Thích Nhuận Châu

KINH DUY MA CẬT – PHẨM TRÌ THẾ BỒ TÁT & Ý NGHĨA VÔ TẬN ĐĂNG.
Giáo Thọ Sư THÍCH NHUẬN CHÂU thuyết giảng cho lớp hàm thụ Liên chúng Miền Khánh Hòa – Trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp III Vạn Hạnh 8/T.Ư…

Tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Lực

Danh mục tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng GĐPTVN – Bậc LỰC. Ban Hướng Dẫn Trung Ương soạn thảo và ấn hành…

Tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Định

Danh mục tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng GĐPTVN – Bậc ĐỊNH. Ban Hướng Dẫn Trung Ương soạn thảo và ấn hành…

Tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Kiên

Danh mục tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng GĐPTVN – Bậc KIÊN. Ban Hướng Dẫn Trung Ương soạn thảo và ấn hành…