Ngũ Minh Pháp – Giảng sư Thích Nguyên Hiền

NGŨ MINH PHÁP. Giảng sư Thích Nguyên Hiền thuyết giảng cho Khóa Đào Tạo Giảng Viên NHƯ TÂM I Gia Đình Phật Tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Kỳ học thứ 2 – ngày 7/8/2022 tại chùa An Lạc, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu)…

Kinh Duy-ma-cật – Phẩm Trì Thế và ý nghĩa Vô Tận Đăng (Trại Vạn Hạnh) – GTS Thích Nhuận Châu

KINH DUY MA CẬT – PHẨM TRÌ THẾ BỒ TÁT & Ý NGHĨA VÔ TẬN ĐĂNG.
Giáo Thọ Sư THÍCH NHUẬN CHÂU thuyết giảng cho lớp hàm thụ Liên chúng Miền Khánh Hòa – Trại huấn luyện Huynh Trưởng cấp III Vạn Hạnh 8/T.Ư…

Mô hình Đàn Kiểu Mẫu chuyên sâu

Mô hình Đàn Kiểu Mẫu chuyên sâu – Tài liệu tham khảo Ngành Đồng GĐPTVN (thuyết trình trong Hội Thảo Ủy Viên – Phụ Tá Ủy Viên Ngành Đồng GĐPTVN quốc nội 17/4/2021)…

Tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Lực

Danh mục tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng GĐPTVN – Bậc LỰC. Ban Hướng Dẫn Trung Ương soạn thảo và ấn hành…

Tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Định

Danh mục tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng GĐPTVN – Bậc ĐỊNH. Ban Hướng Dẫn Trung Ương soạn thảo và ấn hành…

Tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng – Bậc Kiên

Danh mục tài liệu tu học trường kỳ Huynh Trưởng GĐPTVN – Bậc KIÊN. Ban Hướng Dẫn Trung Ương soạn thảo và ấn hành…