Browsing: vì đâu

Vườn thơ
0

…Nuôi khát vọng hờn ghen con nước đục
Môi em bé mở hồng mơ hạnh phúc
Bỗng tan theo như một áng mây chiều
Dáng mẹ hiền tóc bạc bước chân xiêu
Khan tiếng gọi Nữ Thần ơi! Trở lại
Chị mòn mỏi bên cầu chờ đợi mãi…