Thông tư Kỷ Niệm 50 Năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam

0

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM
— oOo —
BAN HƯỚNG DẪN GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
______________________________________

 

                Số: 3002/HDTG/TT

 

THÔNG TƯ

V/v Tổ chức Tưởng Nguyện – Tri Ân – Kỷ Niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam (1963 – 2013)

 

Kính gởi: – Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội.
                   Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải Ngoại.

 

Mùa Phật Đản năm 1963, đã khắc lại dấu ấn trong lòng dân tộc và toàn nhân loại suốt chiều dài nửa thế kỷ, bởi đó chính là hình ảnh của Phật Giáo Việt Nam chìm trong đau thương mà vẫn tỏa sáng đức từ bi; trong bất công đàn áp vẫn nhất tâm quy hướng Tam Bảo, nguyện cùng nhau bảo vệ chánh pháp bằng tinh thần bất bạo động. Tăng, Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam đã bảo vệ đạo pháp bằng sự hy hiến thân mạng của mình. Những ngọn đuốc được thắp sáng từ nhục thể của chư Bồ Tát và Thánh Tử Đạo mang theo hạnh nguyện:

“Đệ tử hôm nay nguyện đốt mình
Làm đèn soi sáng nẻo vô minh
Khói thơm cảnh tỉnh bao người ác
Tro trắng phẳng san hố bất bình”.

Mãi còn truyền lưu cùng hậu thế, trong lửa đỏ đã kết nên trái tim Bồ Tát, tạo thành kim cang bất hoại để hộ trì chánh đạo, quang huy dòng Phật Sử. Trong đó có hình ảnh của biết bao Huynh Trưởng, Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam nguyện vì lý tưởng phụng hiến thân mình cho ngôi nhà Phật pháp xương minh. Mùa Phật Đản năm 2013, thời khắc của 50 năm trở về, để thêm lần nữa nhắc nhở chúng ta truyền thống báo ân, khơi lại tinh thần“Đạo Phật Với Dòng Sử Việt”, nhắc nhở tình Lam về những tháng ngày “Trước Cơn Sóng Gió”, để mỗi Lam Viên không vong bản, quên nguồn. Khâm thừa tôn ý của chư tôn đức Ân Sư, với nguyện vọng tha thiết của Lam Viên trên khắp năm châu, nay Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới thông tư đến Quý Ban các Phật sự để Tưởng Nguyện – Tri Ân – Kỷ Niệm 50 năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam như sau:

1. Quý Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội và tại Hải Ngoại tổ chức và thông tư đến Ban Hướng Dẫn các tỉnh/thị, quốc gia, châu lục, các đơn vị Gia Đình Phật Tử cùng long trọng tổ chức Lễ Tưởng Nguyện – Tri Ân – Kỷ Niệm 50 Năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam với các nội dung như sau:

  • Thời gian từ ngày mồng 8 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 năm Quý Tỵ (tùy nghi thực hiện).
  • Thiết lập linh đài trang nghiêm, bài vị phụng thờ và câu phục nguyện xin thống nhất với nội dung như sau: PHỤNG VỊ VIỆT NAM PHẬT GIÁO THỐNG NHẤT GIÁO HỘI VỊ PHÁP THIÊU THÂN, VỊ PHÁP VONG THÂN, THÁNH TỬ ĐẠO CHƯ ANH LINH TỌA VỊ.
  • Chương trình được cử hành như sau:

– Toàn thể Huynh Trưởng – Đoàn Sinh vân tập.
– Cung nghinh Chư Tôn Đức quang lâm chứng minh.
– Niệm Phật cầu gia bị.
– Cử bài ca chính thức Gia Đình Phật Tử Việt Nam.
– Phút tưởng niệm.
– Lời mở đầu của Ban Tổ Chức và thông qua chương trình.
– Giới thiệu Chư Tôn Đức chứng minh và quan khách tham dự.
– Dâng hoa hoặc lục cúng dường (nếu có).
– Lược sử Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam (BHD/GĐPTVN Trên Thế Giới chuyển thực hiện chung).
– Tuyên đọc Văn Tưởng Niệm (BHD/GĐPTVN Trên Thế Giới chuyển thực hiện chung).
– Đạo từ của Chư Tôn Đức chứng minh.
– Nghi thức Kỳ siêu – Tưởng nguyện
– Cảm tạ, hoàn mãn pháp lễ.

  • Ngoài ra, trong thời gian đã ấn định, vào mỗi tuần chủ nhật, Ban Huynh Trưởng các đơn vị nói câu chuyện dưới cờ về chủ đề Pháp Nạn, đồng thời hướng dẫn Đoàn Sinh đến thăm viếng đài tưởng niệm, bảo tháp, mộ phần, gia đường của Chư Thánh Tử Đạo để bày tỏ lòng tri ân, giáo dục lịch sử trong các em (nếu có thể). Đồng thời, kính yêu cầu các Ban Hướng Dẫn, các Ban Huynh Trưởng đơn vị tổ chức các Phật sự triển lãm Pháp Nạn; xây dựng một số tiết mục văn nghệ cúng dường Phật Đản với chủ đề Pháp Nạn.

2. Ủy nhiệm Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội tổ chức các đoàn thắp hương, đặt hoa tri ân tại các đài tưởng niệm, bảo tháp, mộ phần, gia đường của Chư Thánh Tử Đạo ở các địa phương.

3. Ban Hướng Dẫn các châu lục, quốc gia, tỉnh, thị; Ban Huynh Trưởng các đơn vị Gia Đình tại quốc nội và hải ngoại đem hết tâm lực, trí lực, nguyện lực của toàn thể Huynh Trưởng – Đoàn Sinh các cấp góp phần cùng với các cấp Giáo Hội, các trụ xứ sinh hoạt tổ chức Lễ Kỷ Niệm 50 Năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam để hồi hướng công đức, truy tiến báo ân.

4. Ban Điều Hành, Ban Biên Tập Trang Nhà www.gdptthegioi.org thành lập Ban Biên Tập và mở Thư Mục Tưởng Niệm 50 Năm Pháp Nạn Phật Giáo Việt Nam để đăng tải các tư liệu lịch sử về Pháp Nạn, các bài viết tưởng niệm Chư Thánh Tử Đạo, cũng như kịp thời cập nhật các hình ảnh về Lễ Tưởng Nguyện của các đơn vị trực thuộc trên toàn thế giới. Thư mục này sẽ bắt đầu kể từ ngày thông tư được ban hành và kéo dài suốt năm 2013.

5. Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới kêu gọi toàn thể Huynh Trưởng, Đoàn Sinh các cấp trong và ngoài nước đồng phát tâm góp tịnh tài để cùng với Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới thực hiện lễ phẩm, hương hoa tưởng niệm tri ân Chư Thánh Tử Đạo tại các tự viện, đài tưởng niệm và gia đường của Chư Anh Linh trên toàn quốc. Tịnh tài góp phần Phật sự, Quý Ban hoan hỷ chuyển về cho Huynh Trưởng Diệu Quang – Cao Thị Liên Minh, Phó Thủ Quỹ Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới, email: caothilienminh@yahoo.com.vn

Đây là Phật sự mang ý nghĩa tâm linh, qua đây lòng tri ân – báo ân của toàn thể áo lam Gia Đình Phật Tử Việt Nam trên thế giới được thi thiết tỏ bày, và cũng là giáo dục lịch sử trong thế hệ Huynh Trưởng, Đoàn Sinh hôm nay về tinh thần Phật Giáo trong sứ mạng phụng sự dân tộc và nhân loại.

Kính nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Quý Ban thân tâm an lạc, vạn sự cát tường và tâm nguyện cùng nhau nỗ lực thực hiện thành tựu Phật sự trọng yếu này theo tinh thần thông tư.

Kính chào tinh tấn.

Phật lịch 2557.
Việt Nam, ngày 1 tháng 5 năm 2013.
 Trưởng Ban
    (Đã ấn ký)
NGUYÊN TÍN Nguyễn Châu.

Nơi nhận:
– Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Quốc Nội.
– Ban Hướng Dẫn GĐPTVN tại Hải Ngoại.
                         “Để thi hành”.

Sao kính gửi:
– Hội Đồng Tăng Già Chứng Minh GĐPTVN Trên Thế Giới.
– Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Quốc Nội.
– Hội Đồng Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hải Ngoại.
                      “Để kính trình”.

– Hồ sơ / Lưu chiếu.

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.