Tiểu sử Cố Huynh Trưởng Tâm Trí NGUYỄN THÁI CƯỜNG

1

 

TIỂU SỬ

CỐ HUYNH TRƯỞNG CẤP TẤN GĐPTVN

TÂM TRÍ – NGUYỄN THÁI CƯỜNG
(1973 – 2012)

Huynh Trưởng GĐPT Pháp Hoa – Lâm Đồng – Việt Nam

——— oOo ———

Huynh Trưởng Nguyễn Thái Cường pháp danh Tâm Trí, tự Thiện Đức, hiệu Đức Dũng, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1973 (Quý Sửu) tại Trại Mát, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Thân phụ là ông Nguyễn Thái Hoàng và thân mẫu là bà Nguyễn Thị Thu. Gia đình anh cư trú tại địa chỉ: Số 140, đường Tự Phước, phường 11, Trại Mát, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.

Nguyễn Thái Cường là con cả trong gia đình gồm 4 anh chị em, 3 trai và 1 gái. Các em trai, em gái thảy đều đã lập gia đình và ra ở riêng. Phần anh cùng chung sống và phụng dưỡng cha mẹ. Anh sinh ra trong một gia đình có truyền thống Phật Giáo thuần thành và như đã ươm sẵn hạt mầm Sen Trắng. Ông Nội anh là Gia Trưởng Gia Đình Phật Tử Kỳ Phúc tại trại Mát, Đà Lạt. Mẹ anh là Huynh Trưởng kỳ cựu của đơn vị Gia Đình Phật Tử này. Cha anh là Thư Ký của Ban Hộ Tự.

Có thể sơ lược đôi nét về cuộc đời anh riêng về 2 lĩnh vực Đạo & Đời mà lại rất tương liên với nhau như sau:

THẾ NGHIỆP:

– Từ nhỏ đến 1992, là học sinh phổ thông tại các trường Trại Mát và Chi Lăng.

– Năm 1992 – 1994, sinh viên Khoa Anh Văn, Trường Đại Học Đà Lạt.

– Năm 1994 thi vào Đại Học Luật thuộc Đại Học Quốc Gia TP.HCM.

– Năm 1998, anh tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa với luận án tốt nghiệp độc đáo đề tài “PHẬT GIÁO VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM MẤT GÌ KHI PHÁ SẢN TINH HOA GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM” dưới bút danh Đức Dũng.

– Năm 1999, anh dấn thân đảm nhiệm vai trò Phó Giám Đốc Trung Tâm Cai Nghiện Ma Túy Khánh Hòa cho đến năm 2002.

– Năm 2011, cũng với bút hiệu Đức Dũng, anh viết tiểu luận “QUYỀN BẢO VỆ NHÂN THÂN TRONG GIAI ĐOẠN TẠM GIAM – TẠM GIỮ” được xã hội rất trân trọng.

– 2002 đến 2003, theo học chương trình sau đại học tại Học Viện Tư Pháp TpHCM.

– 2003 đến 2006, bắt đầu hành nghề luật sư tại Hội Đồng Luật Sư Đà Lạt.

– Năm 2006, anh thành lập Văn Phòng Luật Sư ĐẠI CÁT TƯỜNG. Địa chỉ trụ sở: Số 140, đường Tự Phước, phường 11, thành phố Đà Lạt và Chi Nhánh Bùi Thị Xuân, thành phố Đà Lạt. Anh là Trưởng Văn Phòng cho đến ngày từ bỏ cuộc đời, năm 2012.

— oOo —

SINH HOẠT GIA ĐÌNH PHẬT TỬ:

Như trên đã nói, do sinh trưởng trong một gia đình Phật Giáo thuần thành lại sẵn có truyền thống Gia Đình Phật Tử, do vậy mới 8 tuổi (năm 1980), anh đã có duyên thọ Tam quy – Ngũ giới với Hòa Thượng thượng Minh hạ Đức, được Bổn Sư ban cho pháp danh là Tâm Trí.

– Năm 1989, GĐPT Kỳ Phúc tại Trại Mát, Đà Lạt tái sinh hoạt với danh hiệu mới là GĐPT Linh Phước. (GĐPT Kỳ Phúc – nơi cả gia đình anh tham gia – đã tạm ngưng sinh hoạt sau năm 1975). Do nhu cầu Phật sự, anh được phân nhiệm đặc cách đảm trách chức vụ Quyền Đoàn Trưởng Oanh Vũ Nam.

– Năm 1990, anh được xét đặc cách tham dự và đã trúng cách Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng sơ cấp Lộc Uyển. Trại do Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức, có 56 Trại Sinh.

– Năm 1993, được tham dự và trúng cách Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng cấp I A Dục do Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng tổ chức.

– Năm 1994, anh cùng một số Huynh Trưởng đứng ra tổ chức phục hoạt GĐPT Pháp Hoa và nhận lãnh trách vụ Liên Đoàn Trưởng ngành Nam. Tuy phải học ở TP.HCM nhưng anh vẫn tiếp tục sinh hoạt và hướng dẫn đơn vị ở cương vị này cho đến năm 1997.

– Năm 1995, anh được thọ nhận cấp Tập để chính thức trở thành người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam bằng quyết định số 019/HDLĐ/QĐ, ngày 10.5.1995 của Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng.

– Từ 1995 – 1997,  anh theo học đều đặn chương trình tu học bậc Định và trại Huyền Trang của Ban Hướng Dẫn Lâm Đồng.

– Năm 1997, để tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp đại học, anh xin chỉ nhận chức vụ Thư Ký của Liên Đoàn, đơn vị GĐPT Pháp Hoa và tiếp tục giữ chức vụ này đến 2012.

Trong năm 1998, việc bảo vệ luận án tốt nghiệp Luật khoa thành công với đề tài “Phật Giáo & Dân Tộc Việt Nam Mất Gì Khi Phá Sản Tinh Hoa Gia Đình Phật Tử Việt Nam?” của anh đã được nhiều tôn đức Tăng Ni và các anh chị Huynh Trưởng cao niên, Huynh Trưởng lãnh đạo trung ương và các tỉnh thị đồng thuận, khen ngợi và ủng hộ.

Rồi năm 1999, với tinh thần của một Huynh Trưởng GĐPT, như để minh định quan điểm, anh phát nguyện dấn thân làm Phó Giám Đốc tại Trại Cai Nghiện Ma Túy Khánh Hòa thực sự là một hành vi cao quý. Chủ Tich Hội Đồng Quản Trị của Trung Tâm là anh Thiện Hoa – Lê Văn Lợi. Về sau anh Lê Văn Lợi xuất gia và nay là Thiền Sư Thích Thanh Trí ở Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên.

Vào năm 2001, anh lại soạn thảo tài liệu “Quyền Bảo Vệ Nhân Thân Trong Giai Đoạn Tạm Giam Tạm Giữ” tuy là một hoạt động thế sự nhưng chuyển tải tinh thần và ý nghĩa “góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo” của mục đích Gia Đình Phật Tử vì nhờ vào tài liệu này của anh, đã giúp ích cho rất nhiều người khi vướng vào vòng lao lý.

Năm 2003, anh đã đê đầu đảnh lễ Hòa Thượng thượng Tâm hạ Thanh xin được xuất gia sống hạnh không nhà, nhưng được Hòa Thượng khuyến tấn: “Làm Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử trong giai đoạn nầy cũng là một cách xuất gia rồi”.

– Năm 2004, anh tìm về với đất cố đô Huế đảnh lễ Thượng Tọa Thích Thái Hòa cầu thọ Bồ Tát Giới và trong lần thứ hai này, anh được truyền thụ Tại Gia Bồ Tát Giới tại Giới Đàn Từ Hiếu vào ngày 10/5/2004, pháp tự là Thiện Đức; hiệu Đức Dũng.

Để góp phần với xây dựng cơ đồ văn hóa, luân lý, đạo đức dân tộc ngày càng bị xói mòn; tệ nạn rượu chè, ma túy, mại dâm, cờ bạc, ly hôn, trộm cướp, giết người… ngày càng gia tăng; cũng năm 2004 này, khi trở về Đà Lạt, nhận thấy một số lớn lớp trẻ tại địa phương sống trong mê đắm, sa đọa không lối thoát, anh bắt đầu thực hiện luận văn “Ngàn Năm Sau Hoa Sen Vẫn Nở” theo ý tưởng của anh. Dự án này của anh khai thác về đặc tính của loài hoa sen mà người Đoàn Viên GĐPT sử dụng làm huy hiệu tổ chức và luôn đeo trên ngực áo. Tư duy đến một thành phần lớn thanh thiếu niên ngày nay sa vào con đường lầm lạc, anh hoài bảo với sự kiên trì và với một niềm hy vọng vào tương lai của tổ chức GĐPT, sẽ có được nhiều thuận duyên giúp cho lớp trẻ thoát khỏi mê lầm, quay về chánh thiện.

– Năm 2005, Huynh Trưởng Nguyễn Thái Cường được công nhận vào hàng ngũ Huynh Trưởng cấp Tín bởi quyết định số 05013/HDTW/TB ngày 9.3.2005 của Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Chí xuất trần vẫn luôn luôn giục giã, lần thứ ba anh xin phép Ban Hướng Dẫn GĐPT Lâm Đồng rồi từ giả bạn bè về chùa Bát Nhã nương Tăng Thân mà thành toàn hạnh nguyện. Nhưng sau 3 tháng anh lại thất vọng trở về bởi những sự biến xảy ra tại đây, nên sau đó tự thân chuyên nghiên cứu tấn tu tại gia một cách miên mật tinh cần.

– Năm 2008, anh hoàn thành bậc Lực với điểm số thủ khoa, vượt khá cao so với người đứng thứ hai năm ấy.

Cuối năm 2010, anh trực tiếp trình bày tâm nguyện với anh Nguyên Tín – Nguyễn Châu, anh Quảng Tính – Nguyễn Chính và một số anh chị Huynh Trưởng cốt cán ở Trung Ương, xin được phép nghỉ sinh hoạt vào chiều chủ nhật và các công tác phật sự mặt nổi, để có đủ thời gian nghiên cứu những vấn đề chuyên sâu nhằm thăng tiến và phát triển tổ chức. Các Huynh Trưởng tham mưu lãnh đạo trong Ban Thường Vụ của tổ chức đánh giá cao trình độ tư duy và lý luận của anh nên đồng thuận.

– Ngày 2 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 19 tháng 9 năm Nhâm Thìn, vào lúc 7 giờ 30 phút, trước đài Lục Hòa tại Trại Trường Gia Đình Phật Tử Việt Nam – đã bị cưỡng chiếm – tọa lạc trong khuôn viên Hồ Than Thở thành phố Đà Lạt, anh đốt lửa tự thiêu thân để cúng dường Tam Bảo với lời tâm nguyện ghi trong di thư: “Cầu nguyện cho Phật Pháp trường tồn, tứ chúng đồng tu; nguyện cho nước nhà hưng thịnh; đạo pháp bền lâu; gia đình an khang, tai ách tiêu trừ, cha mẹ anh em thân tâm an lạc“.

Anh viết để lại cho anh Nguyên Tín Nguyễn Châu – Trưởng Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN –  một tâm thư dài 3 trang A4 viết tay, ký phía dưới mỗi trang và đóng dấu giáp lai các trang bằng khuôn dấu Văn Phòng Luật Sư Đại Cát Tường. Bức thư khởi đầu bằng bài thơ thất ngôn tứ tuyệt:

“Ta vẫn thường đến đi thong dong
Có không còn mất chẳng băn khoăn
Bước chân em đã về thanh thản
Không tròn không khuyết, một vầng trăng”.

Anh nhấn mạnh, Phật Giáo chủ trương Phật Tử sẵn sàng gánh vác mọi sự khổ để thế gian được an vui và hạnh phúc. Phật Tử vui sau cái vui của nhân quần xã hội. Phật Tử thà xả bỏ thân mạng để thức tỉnh nhân tâm, để soi sáng niềm tin yêu sâu kín trong tâm hồn của chúng sanh. Nhất quyết không gieo tai ương ách nạn khổ đau cho kẻ khác. Đạo Phật đi đến đâu cũng đều tưới tẩm cho đời nền văn hóa nhân bản cao thượng.

Anh cũng không quên nguyện cầu cho đạo pháp xương minh; cho dân tộc hòa bình; cho chúng sanh an lạc.

Cao quý thay Tâm Trí – Nguyễn Thái Cường! Treo cao gương sáng hạnh nguyện Dược Vương. Dưới kỳ hiệu Sen Trắng chúng tôi cung kính nghiêng mình, xin mười phương Tam Bảo chứng minh và anh được an nhiên thoát hóa.

Tang lễ của anh sau đó được tổ chức tại gia đường trong ba ngày, gần 5.000 người đến viếng anh và khoảng 1.000 người bùi ngùi đưa tiễn. Tro cốt di thể anh được đưa về chùa Pháp Hoa, Đà Lạt lúc 18 giờ ngày 22 tháng 9 âm lịch Nhâm Thìn trong nghi thức trang nghiêm và xúc động.

Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN đã quyết định truy thăng cấp Tấn cho anh. Quyết định truy thăng cấp bậc số 012.125/HDTƯ/QĐ/TB ký ngày 18.12.2012. Lễ truy thăng được trang trọng cử hành trong tang lễ.

— — — oOo — — —

Di thư Cố Huynh Trưởng Nguyễn Thái Cường để lại trước khi tự thiêu:

— oOo —

NGUỒN GỐC – XUẤT XỨ TÀI LIỆU: Tham khảo bản tiểu sử do Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN chấp bút soạn thảo và nguồn tư liệu từ  Huynh Trưởng Minh Kiệt – Phạm Trung Anh Tuấn (Lâm Đồng) cung ứng. Quảng Mẫn – Nguyễn Quang Mai nhuận sắc & chỉnh lý.

>>> Xem thêm: TIỂU SỬ CHƯ THÁNH TỬ ĐẠO PHẬT GIÁO VIỆT NAM

Share.

Leave A Reply

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.