Ý nghĩa Đản Sanh

 

 

Thêm một mùa Phật Đản nữa lại trở về. Trong niềm hân hoan của người con Phật, chúng ta cùng ôn lại ý nghĩa Đản Sanh. Theo trong Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Ly Thế Gian thứ XXXVIII có đề cập đến 10 ý nghĩa Đức Phật đản sanh thị hiện ở cõi Ta-bà:

1. Đản sinh vì xa lìa dứt hẳn ngu si, do Chánh Niệm và Chánh Tri mà đản sinh.
2. Đản sinh để phóng lưới Đại Quang Minh chiếu trùm toàn thể Đại Thiên Thế Giới.
3. Trụ tối hậu hữu, không còn thân sau nữa mà đản sinh.
4. Đản sinh mà vẫn bất sanh và bất khởi.
5. Đản sinh, mặc dầu biết Tam Giới như huyễn mộng.
6. Đản sinh mà đồng lúc hiện thân ở thập phương thế giới.
7. Đản sinh mà thân chứng Nhất Thiết Chủng Trí.
8. Đản sinh lúc phóng ra tất cả Quang Minh Phật để giác ngộ tất cả thân chúng sinh.
9. Đản sinh vào lúc nhập Đại Trí Quán Sát Tam Muội.
10. Đản sinh làm chấn động tất cả cõi Phật và giải thoát tất cả chúng sinh, tiêu diệt tất cả ác đạo, phủ lấp tất cả ma quỷ và vô lượng chư Bồ-tát đều nhóm họp (thị hiện Bồ-đề tâm hạnh).

Qua 10 ý nghĩa trên, chúng ta thấy sự thị hiện đản sanh của Đức Phật chính là làm cho Bồ-đề tâm của chúng sinh càng lúc càng khai mở rồi lớn mạnh, để đạt đến đích sau cùng là Nhất Thiết Trí, thành Phật như Ngài.

Tại sao vừa thị hiện đản sinh, Đức Phật mỉm cười, lòng thệ nguyện mỉm cười vui vẻ? Vì sao lúc vừa đản sinh, Ngài thị hiện đi 7 bước?

1. Thị hiện đi bảy bước để hiện sáng lên Bồ-tát Lực.
2. Vì xả thí bảy Thánh Tài.
3. Vì làm thỏa nguyện Địa Thần.
4. Vì hiện ra tướng Siêu Tam Giới.
5. Vì hiện ra bước chân tối thắng của Bồ-tát, vượt hẳn bước đi Tượng Vương, Ngưu Vương và Sư Tử Vương.
6. Vì hiện tướng Đất Kim Cang (Kim Cang Địa).
7. Vì muốn ban cho chúng sinh sức mạnh dũng mãnh.
8. Vì hiện tu hành Thất Giác Bảo.
9. Vì hiện pháp đã thực hiện chẳng do ai dạy cả.
10. Vì thị hiện Tối Thắng Vô Tỳ Thế Gian để điều phục chúng sinh.
(Phẩm Ly Thế Gian, XXXVIII).

Để đền đáp ân đức Phật, và cũng là để thành tựu chính mình từ tiến trình phát Bồ-đề tâm, thực hành Bồ-tát đạo, không gì đơn giản hơn là theo lời dạy trong Kinh Pháp Cú mà tất cả Tông Phái của Nguyên Thủy, Đại Thừa và Kim Cang Thừa, Mật Tông đều trì tụng và áp dụng tu hành:

Chư ác mạc tác
Chúng thiện phụng hành
Tự tịnh kỳ ý
Thị chư Phật giáo.

Nghĩa là:

Không làm các điều ác
Siêng làm các việc lành
Giữ tâm ý trong sạch
Đó là lời Phật dạy.

Cầu chúc các anh chị em Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam đều được an lạc thân tâm khi ứng dụng lời Đức Phật dạy vào trong đời sống hằng ngày.

Tỷ-khưu THÍCH NHUẬN CHÂU

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.