Browsing: cả bà nữa chứ

Vườn thơ
0

…Phải nên nghĩ đến Bà liền
Bà từng là một Mẹ hiền đấy thôi,
Ngẫm xem quả đúng như lời…
Xưa kia Bà đã một thời dưỡng nuôi
Nuôi Mẹ ta suốt một đời
Rồi Mẹ ta mới là người nuôi ta…