Browsing:

Vườn thơ
0

…Phải nên nghĩ đến Bà liền
Bà từng là một Mẹ hiền đấy thôi,
Ngẫm xem quả đúng như lời…
Xưa kia Bà đã một thời dưỡng nuôi
Nuôi Mẹ ta suốt một đời
Rồi Mẹ ta mới là người nuôi ta…

Vườn thơ
0

Bà không còn nữa bà ơi
Chiếc cơi trầu vẫn đầy vơi nỗi niềm
Cối giã trầu vẫn còn nguyên
Bình vôi khô nẻ chân chim đáy bình
Bà thương yêu cháu hết mình
Quạt mo ru cháu yên lành giấc trưa…