Browsing: chánh thiện

Tinh thần
0

Dù bị xuyên tạc chụp mũ, mưu đồ phân hóa các Tông Phái, Giáo Hệ Phật Giáo nhưng Tăng-Tín Đồ Phật giáo trước sau như một, âm thầm nhẫn nhục chịu đựng không thoái xuất chí hướng. Cuộc vận động thành công, Phật Giáo trở về cương vị tôn giáo của mình, không tranh đoạt danh lợi, xen lẫn vào chính quyền.