Browsing: tranh đấu

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Công trình nghiên cứu nghiêm túc nào về quan hệ Việt-Mỹ trong thập niên 1960 mà không tham chiếu FRUS thì cũng là điều thiếu sót. Nhưng dĩ nhiên chúng ta cũng không ngây thơ đến độ tin tưởng hoàn toàn bất kỳ thông tin nào của FRUS mà không đối chiếu với các nguồn thông tin khác và/hoặc đặt chúng trước quy trình phân tích chặt chẽ và chọn lọc khắt khe…

Tranh đấu sử Phật Giáo Việt Nam
0

Khi các bạn nhận được bức thư này, quý vị lãnh đạo của chúng tôi đã bắt đầu tuyệt thực. Thật là một tin làm xáo động tận gốc rễ lương tâm của con người, nhất là lương tâm của những kẻ trí thức trong hàng ngũ sinh viên và học sinh đầy nhiệt huyết của chúng ta….

Tinh thần
0

Dù bị xuyên tạc chụp mũ, mưu đồ phân hóa các Tông Phái, Giáo Hệ Phật Giáo nhưng Tăng-Tín Đồ Phật giáo trước sau như một, âm thầm nhẫn nhục chịu đựng không thoái xuất chí hướng. Cuộc vận động thành công, Phật Giáo trở về cương vị tôn giáo của mình, không tranh đoạt danh lợi, xen lẫn vào chính quyền.