Tăng sĩ Chi-cương-lương – Một trong những Tăng Sĩ ngoại quốc đầu tiên dịch kinh Phật và truyền bá Phật Giáo tại Việt Nam

Ngài Chi Cương Lương, có nơi viết là Chi Lương Cương Tiếp, có nơi viết là Chi Cương Lương Lâu, là người nước Nhục Chi, Ấn Độ; đến ở và dịch kinh tại Giao Châu (miền Bắc Việt Nam hiện nay) vào khoảng các năm 255-256…