Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 5

Bản tin số 5 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Bài thơ đưa tiển

…Xin gởi theo anh: mặn nồng từ đất mẹ
Nước mắt, mồ hôi, xương máu kẻ mở đường
Biển lửa bập bùng cháy rực quê hương
Đức Bồ Tát ngồi yên ngăn bạo lực.
Xin gởi theo anh tinh thần bất khuất
Vì đạo quên mình: Đại Thức; Duy Trinh…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – NK.2012-2016: Tổng hợp hình ảnh toàn cảnh

Để chư tôn Thiền Đức, quý anh chị Lam Viên và toàn thể bạn đọc dễ dàng theo dõi diễn tiến Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 qua tư liệu hình ảnh, BBT Thư Viện GĐPT Online tổng hợp tất cả những bài phóng sự ảnh trong quá trình Đại Hội thành MỘT BÀI DUY NHẤT…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 4

Bản tin số 4 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 3

Bản tin số 3 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 2

Bản tin số 2 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tổ chức tại Bangkok, Thailand.

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III: Bản tin số 1

Bản tin số 1 Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ III – nhiệm kỳ 2012-2016 tại thủ đô Bangkok, Thailand.

Tự mách lẽo

Bốn năm trước (2008), vì cái bệnh chủ quan, tuổi già lẩm cẩm, khi đi Thái Lan dự Đại Hội GĐPTVN trên Thế Giới kỳ II, quên đem theo địa chỉ, đến phi trường Bangkok, ngơ ngáo suốt bốn tiếng đồng hồ. Tiếng Thái mù tịt, tiếng Anh đốt đặc, lo ngại, mù mờ giữa xứ lạ. Phải gọi điện về Việt Nam cầu cứu với chị Xuân Hòa…

Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới: Đạo từ trong lễ khai mạc

Mỗi Đại Biểu về tham dự Đại Hội, phải đem ba nghiệp thanh tịnh của mình để trang nghiêm Đại Hội và Tổ Chức. Vì vậy, không làm, không nói và không nghĩ những gì theo cá tính mà phải nói, phải làm và phải nghĩ những gì lợi ích thiết thực cho tổ chức theo hướng phát triển toàn cầu, dựa trên nền tảng của Bồ Đề Tâm có đầy đủ ba chất liệu là Bi – Trí – Dũng…

Diễn văn khai mạc Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ II – NK.2008-2012

Chúa sơn lâm chết vì các loài thú khác tấn công thì ít mà chết vì sư tử trùng thì nhiều. Sợ khó, trốn tránh trách nhiệm, chùn bước trước thử thách gian nguy, bỏ lý tưởng, chính là sư tử trùng trong mỗi chúng ta. Hãy khéo quán chiếu và cẩn thận…

Diễn văn khai mạc Đại Hội GĐPTVN Trên Thế Giới kỳ I – NK.2004-2008

Đại Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới lần đầu tiên trong Lam sử trên 60 năm sinh hoạt, đây là một sự kiện cực kỳ trọng đại và nhiệm mầu. Trọng đại, bởi lẽ Gia Đình Phật Tử Việt Nam giờ đây không còn gò bó trong một quốc gia, châu lục nào, mà Sen Lam đã ngoi lên và nở ra trên toàn thế giới, bất cứ nơi đâu có cộng đồng người Việt…